Roosendaal

Verbeterde afspraken voor parkeerplaatsen sportpark Vierhoeven

Kitty Joachems Kitty Joachems

De politie beschouwt de parkeerterreinen die bij sportpark Vierhoeven horen niet als risicovol en onveilig. Toch ervaren mensen het gebied, zeker in de avonduren, wel als zeer onveilig. Verenigingen treffen maatregelen die binnen hun mogelijkheden vallen maar dat lost het probleem niet op.

Daarom vragen Peter Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), Björn Rommens (PvdA) en Corrie van Leerzem (Forum voor Democratie) wat de gemeente hierin kan betekenen. Uit het antwoord blijkt dat de gemeente weet van de situatie op het sportpark. Ze hebben in 2021 onderzoek laten doen naar de situatie. Daaruit blijkt dat er de afgelopen jaren geen sprake is geweest van grote incidenten.

Geen cameratoezicht

De vragenstellers zien wel mogelijkheden om het veiligheidsgevoel van de bezoekers te vergroten. Ze denken aan meer verlichting, regelmatiger surveilleren door politie of BOA’s en cameratoezicht. De gemeente laat weten dat politie en handhaving het gebied dagelijks controleert. Voor cameratoezicht op deze plaats voelt de gemeente niets. “Cameratoezicht is een dusdanig zwaar middel dat we alleen inzetten bij incidenten die grote maatschappelijke onrust teweeggebracht hebben, dat is hier niet aan de orde”, schrijft de gemeente.

Afspraken met Saver

Ook vragen de raadsleden om betere afspraken met Saver zodat tuin- en maaiafval op de parkeerterreinen sneller wordt weggehaald. Volgens de gemeente is inmiddels afgesproken dat dit op woensdag en vrijdag wordt opgehaald.

Verenigingen ondersteunen

De verenigingen die gehuisvest zijn op het sportpark zijn bereid de parkeerplaatsen zelf schoon te houden. Op verzoek van Raijmaekers, Rommers en Van Leerzem bekijkt de gemeente of en zo ja hoe zij hierin kunnen ondersteunen.

Afsluiten parkeerterreinen

De vraagstellers stellen voor om de parkeerterreinen in de nachtelijke uren af te sluiten om vandalisme tegen te gaan. Maar de gemeente verwacht niet dat het vandalisme hierdoor stopt. Want het sportpark blijft dan nog steeds toegankelijk voor personen.