Halsteren

Verbod gebruik oppervlaktewater Auvergnepolder wegens blauwalgen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het is voorlopig verboden oppervlaktewater te gebruiken uit de Auvergnepolder bij Halsteren. Waterschap Brabantse Delta heeft het verbod ingesteld om verspreiding van blauwalgen te voorkomen. Volgens het waterschap zijn er hoge concentraties blauwalgen aangetroffen in het Schelde-Rijnkanaal. Om de blauwalgen uit de polder te houden, sluit Brabantse Delta de inlaat vanuit het kanaal. Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat het waterschap een inlaat moet sluiten. Daarvoor was de laatste keer in 2010.

Waterschap Brabantse Delta verbiedt voorlopig het gebruik van oppervlaktewater in de Auvergnepolder bij Halsteren. Het waterschap wil de verspreiding van blauwalgen voorkomen. Blauwalgen zijn slecht voor de waterkwaliteit en kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Hiervoor moet de instroom van water naar de polder worden stilgelegd. Om het waterpeil in de Auvergnepolder dan goed te houden, mag er niets meer worden uitgepompt.

“Kwaliteit van water is flink achteruit gegaan”

“Normaal gesproken laten we water vanuit het Schelde-Rijnkanaal naar de Auvergnepolder lopen. Dat doen we met inlaten”, legt Jeroen Tempelaars uit. Hij is droogtecoördinator bij Brabantse Delta. “Tot nu toe hebben we dat ook steeds gedaan. Maar de kwaliteit van het water is flink achteruit gegaan door de groei van blauwalgen. Om te voorkomen dat blauwalgen ook in de polder terechtkomen, sluiten we nu de inlaat.”

Volgens Brabantse Delta is er in de Auvergnepolder geen andere manier om water aan te voeren en de watergangen op peil te houden dan uit het Schelde-Rijnkanaal. Om het waterpeil in de polder goed te houden, mag er dus voorlopig niets worden uitgepompt. “Dat is nodig omdat door een lage waterstand schade aan oevers en kaden kan optreden en de kans op sterfte van dieren en planten in het water stijgt,” aldus het waterschap.

Sluiten van inlaat kan vaker gaan voorkomen

Blauwalg zit altijd in kleine hoeveelheden in het oppervlaktewater. “De afgelopen maanden was de situatie met betrekking tot blauwalg goed beheersbaar,” zegt Tempelaars. “Maar door de hoge temperaturen van de afgelopen week is de hoeveelheid blauwalg in dit gebied sterk toegenomen.” Het is nog niet duidelijk hoe lang de inlaat van het Schelde-Rijnkanaal dicht moet blijven. “Dat hangt af van de ontwikkeling van de hoeveelheid blauwalg,” aldus Brabantse Delta.

Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat het waterschap een inlaat sluit vanwege blauwalgen. Het moest ook in de droge zomer van 2018. Maar daarvoor was de laatste keer in 2010. Dat het vaker voorkomt, komt door klimaatverandering: drogere zomers en vaker tropische dagen. “Als waterschap zoeken we samen met agrariërs, natuurterreinbeheerders en andere overheden naar geschikte oplossingen om ook in de toekomst over voldoende water van goede kwaliteit te kunnen beschikken,” aldus Brabantse Delta.