West-Brabant

Verkeerde gegevens belastingdienst: waterschap haalt voorstel van tafel

Han Verbeem Han Verbeem

Waterschap Brabantse Delta gaat de nieuwe kostentoedeling opnieuw bekijken. Naar nu blijkt, heeft de regionale belastingdienst het schap verkeerde gegevens verstrekt over inwoneraantallen van westelijk Brabant. Daardoor zouden met name bewoners van dorpen en kernen fors meer belasting moeten betalen, volgens vijf oppostiepartijen waren stijgingen tot 11 procent te verwachten. De toename van 128.000 inwoners blijkt echter een fout, zegt dagelijks bestuurder Karin van den Berg.

De fout is enkele dagen geleden aan het licht gekomen na vragen van Louis van der Kallen (Ons Water). Bij nader uitzoeken ontdekte Van den Berg ook een tweede tekortkoming, met name bij de waardebepaling van onroerend goed. Het dagelijks bestuurslid meldt woensdagavond het algemeen bestuur (AB) dat ze het voorstel daarom van tafel haalt, de AB-leden kunnen volgende maand een nieuw voorstel tegemoet zien. Ook wil Van den Berg tijdens een extra commissievergadering met de fractievertegenwoordigers in gesprek over de kostentoedeling. Alle West-Brabanders die al bezwaar hebben ingediend tegen de plannen, krijgen een persoonlijk bericht van Brabantse Delta.

Overduidelijk

De oppositiepartijen, die eerder aan de bel trokken over de belastingwijziging, reageren verbaasd. Van der Kallen heeft de vergadering dan al verlaten, uit onvrede over het schrappen van een eerder agendapunt. Zijn partijgenoot Jan Slenders verbaast zich over het feit dat het DB de gegevens van de West-Brabantse belastingsamenwerking klakkeloos heeft overgenomen. “Iedereen kan toch nagaan dat de cijfers niet kloppen”, merkt hij op. Zijn fractie had al eerder gewaarschuwd en kreeg telkens “ontwijkende antwoorden.” Maar Van den Berg verweert zich: “Als een professionele overheidsorganisatie de gegevens verstrekt en aangeeft dat ze juist zijn, dan moeten we daar toch van uit kunnen gaan.”

Merkwaardig

Annemiek Jetten (PvdA) vindt de gang van zaken heel merkwaardig. “Hoe kunnen we als waterschap hiervan leren”, vraagt ze zich af. Jetten wil daarom een grondige evaluatie van het proces. Met het beschuldigend wijzen naar de belastingorganisatie neemt ze geen genoegen. “Het blijft een advies”, benadrukt ze. “Je bent uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk.”

Onderzoek

Het CDA vindt de gang van zaken een Rekenkameronderzoek waard, zegt Alwijn ten Cate na afloop van het beraad. “Als je als waterschap niet in staat bent de kosten goed te verdelen, waar blijf je dan. Voor het Waterschap is dit de basis van de inkomsten. De verdeling moet eerlijk en rechtvaardig gebeuren.”

Lees ook:

Lees ook: Belastingen waterschap dreigen fors te stijgen: ‘Maak bezwaar, nu het kan!’