Bergen op Zoom

Verkeersveiligheid Zoomdam in Bergen op Zoom niet op orde

Sita Kengen Sita Kengen

De verkeersveiligheid op de Zoomdam bij RSG ‘t Rijks in Bergen op Zoom is niet op orde. Regelmatig vinden er ongelukken of bijna-ongelukken plaats. Fietsers komen van alle kanten, en automobilisten hebben slecht overzicht op de situatie. VVD-raadslid Josita Delhez doet er alles aan om hier verandering in te krijgen.

In 2019 is de rotonde, die naast de Zoomdam ligt, opnieuw aangelegd. Deze is minder overzichtelijk, waardoor er regelmatig aanrijdingen of bijna-aanrijdingen plaatsvinden. Vooral in de spitstijden, als de school net uit is, is het erg druk op de Zoomdam. Leerlingen lopen en fietsen overal en het is druk met auto’s.

“Iedere aanrijding is er één te veel”, zegt Delhez. “Ik weet dat er maart dit jaar en november vorig jaar flinke ongelukken hebben plaatsgevonden. Omdat er te veel ongelukken gebeuren heb ik in december raadsvragen gesteld aan het college, met de vraag of de situatie verbeterd kan worden.” Delhez heeft antwoorden gekregen op haar raadsvragen, maar hier was ze niet tevreden mee. Om die reden heeft ze een overleg aangevraagd met de wethouder en verkeersdeskundige. Op 30 mei vindt dit overleg plaats.

Aparte verkeerssituatie

De vijftienjarige Liwe Reuvers is leerling van RSG ‘t Rijks en bekend met het probleem. “Het is een aparte verkeerssituatie. Als fietser moet je heel erg goed opletten of auto’s wel echt stoppen. Laatst zijn er wel drempels geplaatst, waardoor auto’s moeten afremmen, maar soms rijden ze alsnog door. Je moet heel erg goed opletten wat er gebeurt.”

Het is veel gevraagd van kinderen van die leeftijd.

“Fietsers moeten goed de voorrangsregels kennen en dat is met een school met heel veel pubers niet altijd het geval”, vertelt docent Frans van ‘t Rijks, Martine Fitoury. “Ik denk dat de leerlingen er wel bewust van zijn dat het gevaarlijk is, maar ze zijn ook vaak met andere dingen bezig. Het is veel gevraagd van kinderen van die leeftijd.”

Oplossing

“Eigenlijk zou de rotonde op de schop moeten, al denk ik niet dat het college dat wil doen”, vervolgt Delhez. Wel heeft ze voorgesteld het duidelijker te maken wanneer er fietsers oversteken. “Dat kan doormiddel van knipperende lichten in het wegdek.” Zodra er een fietser aankomt wordt dat gedetecteerd, de lampen gaan dan aan waardoor automobilisten kunnen zien dat er een fietser aankomt. “Helaas waren ze ook van dit idee geen voorstander. Nu ga ik vragen wat de mogelijkheden zijn die wél kunnen.”

Het zou goed zijn als het wat versimpelt wordt.

Fitoury denkt dat de rotonde wat eenvoudiger moet. “Er zijn al wat belemmeringen voor de automobilisten, dit kan misschien nog wel meer. Maar ook voor de fietsers onderling zou het goed zijn als het nog wat versimpeld wordt.”

Antwoorden

Delhez verwacht dat ze in het gesprek met de wethouder meer openheid van zake en concreet antwoord op haar vragen krijgt. “Ik wil gewoon dat ze eerlijk zijn. Ze kunnen wel blijven volhouden dat het goed en in orde is, maar de werkelijkheid leest wat anders. Zolang ik geen concrete antwoorden krijg op mijn vragen, blijf ik hiermee doorgaan.”

Liwe voelt zich niet onveilig als ze op de rotonde komt. “Als je goed oplet en rekening houdt met iedereen om je heen, denk ik dat er niets aan de hand is.”