Bergen op Zoom

Verkoop Parkkeetje ligt nu bij Bergse raad

Het Parkkeetje

Herbert Kats Herbert Kats

De Bergse gemeenteraad kan in december de verkoop van het Parkkeetje beklinken. Het loodsje heeft inmiddels de status van monument. “Maar we willen het nu netjes afhandelen”, zegt wethouder Letty Demmers na verhitte discussies.

Het Parkkeetje dateert uit de negentiende eeuw en stond niet als monument in de boeken, al werd daar in het verleden vaker over gesproken. “Nu wel”, verzekert Demmers.

Beperkingen

De beoogde koper weet dat er daardoor beperkingen zijn. “Er mag van alles níet. Bijvoorbeeld geen horeca of detailhandel.” Het mag evenmin worden afgebroken.

Het Parkkeetje is een van de vijftien panden die de gemeente van de hand wil doen, vooral om de schuldenlast wat te verminderen. Het pandje brengt naar verwachting dik vijftigduizend euro op. Wie de naam van de koper wil weten kan dat volgens de gemeente begin volgend jaar in het register van de Kamer van Koophandel opzoeken. Die naam wordt nu niet prijsgegeven.

Je verkoopt je zilverwerk

Nu het college groen licht geeft is het aan de raad om de verkoop af te ronden. Demmers weet dat zulke verkopen beladen kunnen zijn. “Je verkoopt je zilverwerk en dat kan maatschappelijke druk opleveren.’’ Niettemin verwacht ze dat er geen beletsel meer is nu het Parkkeetje de monumentenstatus heeft. “Er is ook een onderhoudsplan aangeleverd. En het zit in de begroting.”

Harde verwijten

Begin dit jaar ontaardde de discussie over de monumentenstatus van de keet bij het Anton van Duinkerkenpark. Toekomstplannen zorgden voor een felle woordenwisseling tussen met name het BSD-raadslid Louis Van der Kallen en overige raadleden. Hij maakte het huidige én voorgaande colleges gemeentebesturen harde verwijten en sprak van falen, zelfs misleiding. Die toon was andere raadsleden weer te gortig.

Lees ook: BSD-raadslid gillend door het lint over parkkeetje: interpellatieraad geschorst Lees ook: Historisch Bergs parkhuisje voor 55.000 in de verkoop: ‘Een habbekrats’