Wouwse Plantage

Vernieuwde Plantagebaan: veel groen en extra parkeervakken

Het ontwerp van de Plantagebaan zonder middenberm (afbeelding: gemeente Roosendaal)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De Plantagebaan in Wouwse Plantage gaat op de schop. Dat komt doordat de bestrating en het asfalt van de straat versleten zijn. Met behulp van bewonersparticipatie is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Daaruit blijkt dat de middenberm van de Plantagebaan verdwijnt, ondanks dat een kleine meerderheid liever had dat de middenberm zou blijven.

Omdat de Plantagebaan op de schop moet vanwege het versleten asfalt en de bestrating, wil de gemeente de herinrichting gebruiken om de straat veiliger te maken. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van het dorp. Aan deze bewoners zijn twee ontwerpen voorgelegd: een met middenberm (op het gedeelte waar nu ook al een middenberm ligt), en een zonder. Ter verduidelijking: het gaat om het stuk tussen de Paul Emsensstraat en de Zoomweg. De aanwezigen konden hun voorkeur aangeven. Dat hebben in totaal 141 mensen gedaan.

Opvallend aan de uitkomst is dat 55 procent van de bewoners heeft gekozen voor het ontwerp met de middenberm. Maar, dit waren vooral bewoners die niet aan de Plantagebaan wonen, of aan het deel wonen waar geen middenberm is. Van de bewoners die wél aan de middenberm wonen, stemt 60 procent op het ontwerp zónder middenberm. Omdat deze percentages zo dicht bij elkaar liggen, heeft de gemeente de knoop door moeten hakken.

Meer parkeerplaatsen en groen

De gemeente is uiteindelijk gegaan voor het ontwerp zonder de middenberm. Dat komt onder andere doordat een meerderheid van de directe bewoners een voorkeur heeft voor een weg zonder de middenberm. Een wens van deze bewoners was namelijk om meer parkeerplaatsen vlakbij hun huis te hebben. Omdat de middenberm verdwijnt, komt er ruimte vrij voor extra parkeerplaatsen. Daarnaast is het verkeerstechnisch veiliger als de middenberm verdwijnt, en komt er meer ruimte voor plantvakken waardoor de biodiversiteit van het dorp kan vergroten.

Verder is het de bedoeling dat de volledige dorpskern een 30-kilometergebied wordt. Het asfalt op het huidige 50-kilometer gedeelte zal vervangen worden door klinkers. De openbare ruimte moet aantrekkelijker worden als verblijfsgebied, en de bestaande bomen blijven behouden (met uitzondering van de bomen in de huidige middenberm). Waar mogelijk wil de gemeente meer groen in de straat toevoegen. De herinrichting moet er uiteindelijk voor zorgen dat de verkeersveiligheid in de straat verbetert.

Voorlopig ontwerp

Bewoners van Wouwse Plantage zullen op korte termijn een brief krijgen met het besluit over de herinrichting van de straat. Ook komt er een melding van op de projectpagina Reconstructie Plantagebaan. Ze krijgen dan nog drie weken de tijd om op het voorlopige ontwerp te reageren. Daarna wordt het ontwerp definitief. Later worden de bewoners nog geïnformeerd over de definitieve status, het groenplan en de uitvoering van het project (dus de planning, werkvolgorde en bereikbaarheid).

De werkzaamheden zijn gepland voor het laatste kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

Lees ook: Roosendaalse Lijst wil open plein in Wouwse Plantage