Roosendaal

Vertraging Quickscan Tolberg Zuid leidt tot politieke discussie

Foto: © gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Er zijn nog geen resultaten bekend van de beloofde Quickscan voor de zuidelijke ontsluiting van de Roosendaalse wijk Tolberg. Dit is voor PvdA-raadslid Paul Klaver aanleiding om een politieke discussie op gang te brengen in de gemeenteraad. Het leidt zelfs tot een motie van treurnis. “Dit is geen goed voorbeeld van burgerparticipatie”, aldus Klaver.

In 2021 vormde de werkgroep Bravis samen met wethouders en ambtenaren een belangrijk overlegpunt over de ontsluiting van het zuiden van de Tolberg in verband met het nieuwe Bravis ziekenhuis. Ook zes bewonersgroepen waren hierbij betrokken. Tijdens die bijeenkomst werd afgesproken dat college en bewoners samen een aantal vragen opstellen om daarmee een onafhankelijk bureau opdracht te geven tot een zogenaamde Quickscan. De bedoeling van die Quickscan is om te bekijken of er een aantal variaties zijn die bestaande knelpunten in die zuidelijke ontsluiting kunnen verbeteren.

Vertrouwen geschonden

Ondanks eerdere vragen van de PvdA bleven resultaten van de Quickscan uit. Klaver was dan ook verbaasd toen hij, een aantal weken geleden, het voorontwerp bestemmingsplan voor die ontsluiting zag. “Daarmee schendt je het vertrouwen”, vindt Klaver.

Gevaarlijke situaties

In de raadsvergadering komt Klaver daarom met een motie die oproept om die procedure stop te zetten. Martijn Verbeek van de VLP moet er niet aan denken wat er gebeurt als het noordelijk deel van de ontsluiting van de wijk Tolberg wel klaar is en het zuidelijk deel niet. “Dan zal al het verkeer door de Tolberg moeten. Dat kan heel wat gevaarlijke situaties opleveren.” Daarom steunt zijn partij de motie niet.

Onbetrouwbaar handelen

Wethouder Van Gestel stelt dat het aannemen van deze motie juist tot vertraging zal leiden. “Er zijn goede afspraken gemaakt met omwonenden. De huidige procedure stopzetten betekent dat het college de afspraken met deze mensen niet nakomt. Dat zou betekenen dat we onbetrouwbaar handelen”, aldus de wethouder. De Roosendaalse Lijst en D66 steunen deze motie. En ook Vitaal Liberaal besluit uiteindelijk de motie te steunen. De overige partijen stemmen tegen en zijn daarbij in de meerderheid.

Treurnis

Vervolgens komt Klaver met een motie van treurnis. Hij spreekt daarmee uit dat hij vindt dat het proces niet zorgvuldig is uitgevoerd. Martijn Verbeek reageert tijdens de raadsvergadering op deze motie van treurnis. “We zitten in een jarenlang proces van het ziekenhuis. En telkens zijn inwoners meegenomen en hebben ze input kunnen leveren. We zijn hier al jaren mee bezig ook toen Arwen van Gestel nog aan deze kant van de zaal zat. Ook toen zat hij erbovenop,” zegt Verbeek. “Het is allemaal niet zo snel gegaan als mogelijk was maar het is wel zorgvuldig geweest. Hoe kunt u nou spreken van een onzorgvuldig proces?” Maar volgens Klaver hebben de inwoners daar een heel ander beeld van. Ook deze motie haalt het niet. Met uitzondering van Roosendaalse Lijst, D66 en PvdA stemt iedereen tegen.

Geen goed voorbeeld

Een kleine week later blikt Klaver terug op de vergadering. In het Fractiehuis op ZuidWest FM. “Ook de bewoners vinden dat ze op deze manier niet serieus worden genomen”, zegt Klaver. “Ik hoop en denk dat de raad zich bewust is van het feit dat dit geen goed voorbeeld van burgerparticipatie is. Als emoties zo sterk aanwezig zijn, suggereert dit dat de kern van de waarheid dichtbij ligt”, stelt hij.

Beste oplossing kiezen

Volgens Klaver zijn de resultaten van de Quickscan na de zomer beschikbaar. Dit heeft betrekking op meer dan alleen de zuidelijke rondweg. “Het is belangrijk om het grotere geheel te bekijken en de beste oplossing te kiezen. Door dit soort discussies openlijk te voeren, blijven we scherp en dat leidt tot betere besluitvorming”, zegt Klaver. “Er zijn verschillende mogelijke oplossingen denkbaar. Ik twijfel er niet aan dat iedereen het beste voorheeft met de stad en de ambitie heeft om deze recht te doen.”