Bergen op Zoom

Verwarring over Bergse hondenbelasting

Foto: Pixabay / Fran Mother of Dogs

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Woensdagmiddag kondigde de gemeente Bergen op Zoom op Facebook aan dat er binnenkort controleurs aan de deur kunnen staan vanwege hondenbelasting. Menigeen dacht dat die al was afgeschaft maar dat is dus niet zo. De reacties liegen er niet om hier en daar.

Enkele jaren geleden besloot de raad, op initiatief van Gertjan Huismans, dat deze vorm van belasting afgeschaft ging worden. Dat zou gefaseerd gebeuren en daar is zelfs nog een jaar aan toegevoegd. Mede omdat de gemeente inkomsten nodig had, aldus Huismans – toen nog VVD’er, tegenwoordig vanuit zijn eigen fractie Punt. Wel moet 2020 het laatste jaar zijn, stellen zowel hij als gemeentewoordvoerder Peter van der Graaf.

Hoge kosten

Het raadslid heeft ook zo zijn bedenkingen bij de door de gemeente aangekondigde controles. Die vinden plaats vanaf 2 juni en duren tot begin oktober. Ze worden verzorgd door het externe bureau Legitiem BV en daar gaan natuurlijk kosten mee gepaard. De vraag is dus wat het onder de streep nog oplevert, stelt Huismans. De dit jaar te innen en al flink naar beneden bijgestelde tarieven betreffen hoogstens enkele tientjes per hond volgens hem. Hij blijft erbij dat het een achterhaalde vorm van belasting is en juicht toe dat deze verdwijnt. Althans, tenzij het nieuwe college besluit deze weer in te voeren, de gemeente heeft immers grote financiële gaten te vullen. Daar zal fractie Punt zich dan zeker tegen verzetten. Huismans vind het niet reëel dat hondenbezitters als doelgroep gebruikt worden voor het dichten van finciële gaten.

Stevig commentaar

Onder het gemeentelijke Facebookbericht zijn de reacties niet mals. De aankondiging van de controles en de dit jaar nog geïnde hondenbelasting kunnen op het nodige commentaar rekenen. Menigeen was in de veronderstelling dat het al was afgeschaft maar ook de kosten van de controles zijn voor sommigen een punt van kritiek.