West-Brabant

Vier gemeenten houden samen campagne ‘Verknal het niet’ tegen vuurwerkoverlast

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen houden samen een campagne tegen vuurwerkoverlast: ‘Verknal het niet’. Ze hangen posters op, plaatsen berichten op hun sociale media, geven posters aan middelbare scholen en betrekken jongerenwerkers bij de voorlichting over vuurwerk. Hiermee hopen ze de laatste weken van het jaar rustig en veilig te laten verlopen.

De vier gemeenten hebben samen posters laten ontwerpen met twee verschillende boodschappen. De eerste posters komen tot aan de kerstdagen in de straten te hangen. Die wijzen op de overlast van illegaal vuurwerk. “De boodschap is dat (legaal) vuurwerk alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur afgestoken mag worden,” aldus de gemeenten.

Ook posters voor middelbare scholen

De tweede serie posters is voor de periode tussen kerst en nieuwjaar. Daarmee roepen de gemeenten hun inwoners op het vuurwerk op een veilige manier af te steken tijdens de jaarwisseling. En om na afloop het afval op te ruimen. Voor de middelbare scholen zijn er ook informatie-kits met posters, zodat er in de scholen of in de lessen aandacht voor kan zijn.

Verder posten de vier gemeenten natuurlijk op hun eigen sociale media berichten over ‘Verknal het niet’. En in Bergen op Zoom doen ook de streetcoaches mee. Zij organiseren activiteiten voor jongeren en bespreken met hen de gevaren van vuurwerk en de overlast die het illegaal afsteken veroorzaakt. “Vuurwerk afsteken kan een feestelijke manier zijn om het nieuwe jaar te openen, maar het levert in aanloop naar de jaarwisseling vaak ook overlast op,” aldus Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen.

Gemeenten roepen op overlast te melden

“Er zijn mensen en (huis)dieren die bang zijn van de harde knallen en vuurwerk als overlast ervaren. Helaas worden er met legaal en illegaal vuurwerk ook vernielingen aangericht. Daarnaast vallen er ieder jaar veel gewonden door vuurwerk,” sommen de gemeenten op. Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom roept inwoners op om vuurwerkoverlast altijd te melden bij hun gemeente. “Samen met de politie, boa’s en de streetcoaches van WijZijn Traverse Groep brengt de gemeente deze meldingen in kaart.”