Roosendaal

Vier woningen beschikbaar voor minderjarige statushouders in Roosendaal

informatieavond vluchtelingenopvang toch in Wouw

Foto: © Shutterstock

Laura Vermunt Laura Vermunt

Tien tot vijftien alleenstaande minderjarige statushouders krijgen in 2022 in de gemeente Roosendaal een dak boven hun hoofd. In overleg met Nidos, Alwel en A&M Zorg wordt de huisvesting voor jongeren een realiteit. Aankomend jaar zijn er vier woningen beschikbaar. Roosendaal komt zo tegemoet aan de landelijke oproep om asielzoekers en statushouders te huisvesten.

In het verleden hebben al ongeveer vijftig jongeren succesvol een plek in Roosendaal gevonden. Dit mede door de extra inzet van A&M Zorg, Vluchtelingenwerk en Alwel. Wethouder Van Ginderen is trots op de manier waarop zij de jongeren een kansrijke toekomst bieden. “Met de inspanningen van al deze instanties zijn we erin geslaagd deze kwetsbare jongeren op korte termijn een plek in Roosendaal te geven.”

Aan hoeveel jongeren er exact een woonruimte geboden kan worden, hangt af van het aantal dat klaar is om gezamenlijk in een woning te wonen. Daarnaast speelt natuurlijk ook het aantal beschikbare kamers in de woningen mee. Ook mogelijke familierelaties en het al dan niet met elkaar delen van een kamer spelen een rol.