Roosendaal

Vissen krijgen weer doorgang langs stuwen in de Molenbeek

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Waterschap Brabantse Delta maakt vispassages bij drie stuwen in de Molenbeek in Roosendaal. Hierdoor kunnen vissen veilig langs zwemmen, als ze naar andere gebieden willen. Vissen hebben dat nodig om zich voort te planten, volwassen te worden, te overwinteren of voedsel te vinden. Vaak is zo’n trektocht moeilijk of onmogelijk door stuwen en gemalen in het water. Bij een vispassage kan de vis er wel gewoon langs.

De bedrijven M.J. van Uijtert & Zn. en Ploegam zijn op 21 juni begonnen met de werkzaamheden. Zij gaan voor Waterschap Brabantse Delta drie stuwen aanpassen en visvriendelijker maken. Als eerste is de stuw bij de Pieter Corneliszoon Hooftlaan in Roosendaal aan de beurt. Daarna de stuw bij de Vondellaan-Laan van Brabant en die bij de Oostelijke Havendijk in de buurt van onderwijsinstelling Curio.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Kaartje van Roosendaal waarop drie stuwen staan aangegeven in De Molenbeek waar een vispassage komt
Afbeelding: Waterschap Brabantse Delta

De aanpassingen aan de drie stuwen moeten het makkelijker maken voor vissen om van het ene gebied naar het andere te zwemmen. “Door de aanleg van de vispassage wordt de uitwisseling van soorten vissen vergroot en dit maakt de vissen sterker,” legt Brabantse Delta uit. “Vissen zijn bovendien belangrijk voor schoon en gezond water.”

De stuwen blijven wel gewoon hun werk doen: het regelen van het waterpeil, de hoogte van het water. “De vispassages zijn zo ontworpen dat deze geen effect hebben op het waterpeil in de Molenbeek,” aldus het waterschap. Ook omwonenden zouden weinig van de werkzaamheden moeten merken. “Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen de aannemer en het waterschap eventuele overlast te beperken. Het werk is eind 2021 afgerond.”