Bergen op Zoom

Visverhuizing maakt metamorfose Vijverberg mogelijk

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

De Vijverberg in de Bergse wijk Gageldonk-west moet als het aan de gemeente ligt één van de mooiste parken van de stad worden. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er de komende tijd hard gewerkt in het gebied. Zo worden bomen gekapt en wordt de vijver uitgebaggerd. Voordat de baggerwerkzaamheden kunnen beginnen, worden deze dagen vissen uit het water gehaald onder toeziend oog van leden van  plaatselijke visverenigingen.

Vanuit een motorboot werpen de medewerkers van Kooistra Visserij donderdagochtend hun schepnetten uit op zoek naar vissen die aan de oppervlakte zwemmen. Dat ze aan de oppervlakte zwemmen komt doordat de vissen door middel van stroom verdoofd zijn. Zo nu en dan lijkt het bootje van de mannen moeite te hebben met het ondiepe water aan de Vijverberg. Dat toont direct aan dat het baggeren van de watergang hard nodig is.

Uitgezet

Een groep vissers van hengelsportverenigingen Streyenvissers, de Karper, de Edelkarper en De Rietvoorn staan aan de kant te kijken hoe er wordt gevist, welke vissen er zitten en in welke conditie ze zijn. “Er zit minder vis dan we hadden gehoopt”, zegt Jaap van der Voort van de Bergse Hengelsport Kombinatie. “Maar de vissen die gevangen worden zien er wel goed uit.” Aan het eind van de dag worden de vissen op een andere plek uitgezet.

Mooi park

De gemeente bevestigt dat het baggeren hard nodig is. “Er ligt bijna een meter slib in de watergang”, aldus gemeentewoordvoerder Erwin Stander. Naast het afvissen en het baggeren gaat er nog veel meer gebeuren in de omgeving. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Vijverberg-zuid en Vijverberg-noord weer netjes ingericht gaan worden en het straks een van de mooiste parkjes van de stad gaat worden. De verwachting is dat de werkzaamheden tenminste tot het einde van dit jaar gaan duren.”