Geen regio geselecteerd

Vlierstraat niet schoon en veilig volgens GroenLinks

Tim Mulders Tim Mulders

De fractie van GroenLinks in Bergen op Zoom heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders inzake de problemen in de Vlierstraat in Bergen op Zoom.

Al eerder hebben bewoners van de Vlierstraat bij woningcorporatie Stadlander aangegeven zich onveilig te voelen door drugsoverlast en zich zorgen te maken over recente branden en zwerfvuil. In juli hebben een aantal bewoners een spandoek opgehangen met de tekst: ‘Waarom wordt onze straat niet geholpen?’ De fractie van GroenLinks is langs gegaan bij de bewoners en heeft de situatie ter plaatse bekeken. De fractie bij monde van Peter van den Ouden, vraagt nu aan het college of zij het ermee eens zijn dat er snel een actieplan moet komen ten behoeve van een oplossing en of de gemeente hierin het initiatief gaat nemen. De kwestie zal naar alle waarschijnlijkheid worden besproken in de commissievergadering Mens, Maatschappij en Vrije tijd op 4 september aanstaande.