Wouw

VLP en CDA: verlaag maximum snelheid Waterstraat in Wouw van 80 naar 60

Foto: Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Waterstraat in Wouw moet een 60km-weg worden in plaats van een 80km-weg. Dat vinden de VLP en het CDA in Roosendaal. De Waterstraat ligt tussen Wouw en Heerle in. Het is een smalle weg met bomen aan allebei de kanten en veel bochten. De VLP en het CDA vinden het gevaarlijk dat daar 80 kilometer per uur gereden mag worden. Ze stellen er daarom schriftelijke vragen over aan burgemeester en wethouders.

Het gaat de partijen niet alleen om de veiligheid in de Waterstraat zelf. “Een bijkomend gevaar is dat deze weg overloopt in de Nieuwstraat (bebouwde kom Wouw) waar een limiet van 30 km/u geldt. Met vaak veel hogere snelheden komt het verkeer Wouw binnengereden,” beschrijven de VLP en het CDA de situatie. “Dit in de nabijheid van een verzorgingstehuis en aanleunwoningen; kortom een kwetsbare groep verkeersdeelnemers die hier vaak loopt en/of fietst en niet altijd even snel meer kan reageren.”

Kijken of er meer wegen terug moeten naar 60km

Volgens de VLP en het CDA is de Waterstraat in Wouw de afgelopen tijd steeds drukker geworden. Want sinds kort is de ingang van de Hondenspeelplaats Wouw aan de Waterstraat. Daar steken veel mensen te voet de weg over. En ook één van de ingangen van het Kasteel van Wouw ligt tegenwoordig aan de Waterstraat, waardoor er op die plek meer verkeer de weg op en af zou rijden. De VLP en het CDA willen weten of de weg inderdaad drukker is geworden.

De partijen vragen of de gemeente een 60km-weg wil maken van de Waterstraat in Wouw. Ze willen weten hoe lang het zou duren om dat voor elkaar te krijgen. En ook of er in het buitengebied nog meer wegen zijn die beter een maximum snelheid van 60 kilometer per uur kunnen krijgen.

Lees ook: Extra borden en snelheidsmarkeringen in Nieuwstraat in Wouw