Moerstraten

VLP Roosendaal wil snelheid beperken in dorpskern Moerstraten

Vervaagd 30km-teken op asfalt en in de berm een spandoek met de tekst Welkom in Moerstraten

Foto: VLP Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het moet duidelijker worden dat de Moerstraatseweg in Moerstraten in een 30km-zone ligt. De VLP Roosendaal vraagt of de gemeente meer wil doen om hardrijden in de dorpskern te voorkomen. De partij denkt dan bijvoorbeeld aan het opnieuw schilderen van 30km-waarschuwing op het asfalt. Of aan extra borden langs de weg.

“Verkeersveiligheid is een erg belangrijk en actueel onderwerp. Onlangs nog stelde de Raad een top-20 vast met de meest gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente,” schrijft VLP-raadslid Eric de Regt aan burgemeester en wethouders. De Moerstraatseweg in Moerstraten staat niet op die lijst. Maar dat wil niet zeggen dat er op andere plekken niets hoeft te gebeuren. “Uiteraard zijn er buiten de top-20 nog veel meer situaties die aandacht behoeven.”

Snelheid remmen met borden en tekens op de weg

De Regt wijst er op dat het niet erg duidelijk meer is dat de dorpskern een 30km-zone is. De witte wegmarkering is vervaagd en er staan niet overal borden. Er wordt dan ook vaak harder gereden dan 30 kilometer per uur. Het raadslid vindt dat onveilig. “Dit, zeker in combinatie met het toenemend aantal recreatieve fietsers door het dorp, maakt de situatie er niet veiliger op.”

De gemeente Roosendaal heeft al maatregelen genomen om de snelheid af te remmen. Zo zijn er bloembakken neergezet, in overleg met inwoners van Moerstraten. Maar het blijkt lastig om meer van dat soort maatregelen te nemen. “Vanwege het vele landbouwverkeer zijn extra fysieke maatregelen amper mogelijk en dat begrijpen wij ook. Ook de boeren moeten hun werk kunnen doen,” schrijft De Regt. “Toch zouden ook optische middelen kunnen bijdragen aan het beter naleven van de toegestane snelheid, zoals wegmarkeringen en bebording.” Het raadslid wil weten of de gemeente dat soort maatregelen wil nemen.

Drie piekmomenten met hardrijders

Volgens inwoners van Moerstraten zijn er drie momenten op de dag waarop er vaak harder dan 30 kilometer wordt gereden: de ochtendspits, de avondspits en ‘s avonds laat. De Regt vraagt zich af wanneer er voor het laatst snelheidsmetingen gedaan zijn in Moerstraten. Hij wil weten wat die metingen destijds opleverden en of het niet tijd is voor nieuwe cijfers. “Is het mogelijk om op de genoemde tijdstippen nieuwe en gerichte snelheidsmetingen en -controles te laten uitvoeren (door de politie) en zo ja, bent u hiertoe bereid?”

De Regt hoopt dat de gemeente nog meer ideeën heeft om de snelheid in Moerstraten terug te dringen. Het VLP-raadslid wil ook weten of de gemeente contact heeft met het bewonersplatform over de verkeersproblemen.