Bergen op Zoom

VLP stelt vragen over slechte onderhoud Dolomietdijk in Roosendaal

Bewoners van de seniorenwoningen aan de Dolomietdijk klagen over het slechte onderhoud van de openbare ruimte © VLP

Redactie Redactie

De VLP heeft het college vragen gesteld over de Dolomietdijk in Roosendaal en met name over het onderhoud en de veiligheid rondom het naastgelegen fietspad en de seniorenwoningen. De mensen die in deze woningen wonen zien dat ‘hun’ kant van de straat het laatste jaar negatief veranderd is.

Aan de kant van de grotere koopwoningen is door de gemeente flink geïnvesteerd in onder meer nieuwe parkeervakken, nieuwe beplanting en aanpassingen van de stoep en dat terwijl het aan de andere zijde juist slecht onderhouden is. Onkruid groeit weelderig, planten worden nauwelijks gesnoeid en ‘s nachts is het onveilig omdat er geen werkende verlichting is, waardoor zowel bewoners als ook hulpdiensten niets kunnen zien. Tot slot is het parkeerterrein vaak bezet door ‘hangjongeren’ en ligt het vol met lachgaspatronen.

Dit is volgens VLP niet het enige probleem. Een aantal seniorenwoningen wordt tijdelijk bewoond door gezinnen met kinderen en zou Alwel (waar de woningen van zijn) hebben aangegeven de tuinen niet meer te willen bijhouden voor de bewoners. “Onderhoud zit dan ook in de huurprijs” benoemen de bewoners.

Leefbaarheid

VLP wilde van het college weten waarom de gehele straat niet in een keer helemaal kon worden opgeknapt. Daarnaast wilde men weten of Alwel zich wel aan alle regels hield en of er meer toezicht gaat komen op de parkeerplaats. Als laatste werd het college gevraagd om in gesprek te gaan met de senioren om verbeteringen aan te brengen op gebied van leefbaarheid, vitaliteit en veiligheid.

Het college van B&W van de gemeente Roosendaal zal binnenkort reageren op de vragen van de VLP.

Aan de kant van de koopwoningen op de Dolomietdijk is juist wel geïnvesteerd in de openbare ruimte © VLP