Roosendaal

VLP wil prijscompensatie voor clubs om sportparken te kunnen onderhouden

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De VLP wil dat de gemeente Roosendaal de vergoeding verhoogt die clubs krijgen om hun sportparken te onderhouden. Volgens de partij is de jaarlijkse verhoging niet altijd genoeg meer. Hierdoor zouden de sportvelden minder goed onderhouden kunnen worden, of zouden de clubs in geldnood kunnen komen. Daarom wil de VLP dat de gemeente nog eens goed naar de regeling kijkt.

De gemeente Roosendaal doet het onderhoud van de sportparken niet meer, dat doen de verenigingen al jarenlang zelf. Hiervoor krijgen ze wel een vergoeding van de gemeente. Meestal besteden de clubs het werk uit aan een gespecialiseerd bedrijf. En als ze dat met meerdere verenigingen samen doen, kunnen ze korting krijgen. Maar het werk is veel duurder geworden. Hierdoor is de jaarlijkse verhoging van de subsidie niet genoeg om die kostenstijging op te vangen.

Clubs dreigen dupe te worden van hoge kosten

Als de gemeentelijke begroting jaarlijks bijgesteld wordt voor de inflatie, dan stijgt ook de onderhoudsvergoeding voor de verenigingen. “In 2023 was dit 2,8%. In het verleden was dat altijd voldoende om de kosten te dekken,” schrijven de VLP-raadsleden Eric de Regt en Wilbert Brouwers aan de gemeente. “De praktijk wijst echter uit dat de werkelijke prijzen van het veldonderhoud voor sommige verenigingen, vooral voor die clubs die niet collectief hebben aanbesteed, nu met een veelvoud van deze 2,8% zijn gestegen.”

De VLP wijst er op dat de gemeente die extra kosten vroeger gewoon betaalde, omdat ze het onderhoud zelf regelde. En dat de gemeente al jaren geld uitspaart sinds de clubs dat werk doen. “Door de regie bij de verenigingen weg te leggen bespaart de gemeente mankracht,” aldus De Regt en Brouwers. “Nu lijkt een aantal verenigingen onbedoeld de dupe te worden van de huidige enorme inflatie, daar waar de oorspronkelijke insteek slechts was de gemeente te ontlasten van taken.”

VLP wil aanvulling uit inflatie-pot

De Regt en Brouwers willen weten of de gemeente er rekening mee had gehouden dat het voor de clubs soms juist te duur zou worden. En of de gemeente er iets aan gaat doen. De raadsleden zijn bang dat er anders gevolgen zullen zijn voor de verenigingen. “Prijsstijgingen zijn nu zo hoog dat clubs in de financiële problemen kunnen komen en mogelijk kan dit ook leiden tot verslechterd onderhoud aan de velden met alle gevolgen van dien.”

De VLP vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor achterstallig onderhoud aan de sportcomplexen, als het zo ver zou komen. En ze wil dat de gemeente de clubs compenseert. Zodat die een vergoeding krijgen voor de werkelijke kosten van het onderhoud. De partij denkt dat de gemeente Roosendaal dit kan betalen uit een pot ‘indexering inflatie’ waar 75.000 euro in zit.

Lees ook: Kan gemeente Roosendaal verenigingen helpen nu de energiekosten explosief stijgen?