Bergen op Zoom

VluchtelingenWerk Nederland over situatie Avondvrede: ‘Onafhankelijk onderzoek zou goed zijn’

Oekraïners onrust Avondvrede

Onderzoeksredactie Onderzoeksredactie

Er is het een en ander verbeterd in Avondvrede, nadat we als Streekomroep aandacht besteedden en vragen stelden over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen daar. Met name in de praktische zin en op het gebied van voorzieningen heeft de gemeente Bergen op Zoom een aantal zaken aangepakt. De angstcultuur die onder een deel van de bewoners is ontstaan, is echter nog niet weggenomen. Er moet meer worden gedaan met die klachten, vindt VluchtelingenWerk Nederland.

We legden onze bevindingen, weergegeven in wat inmiddels een reeks artikelen is geworden, voor aan de landelijke afdeling voorlichting van VluchtelingenWerk. Zij doken voor ons in het dossier (zie hieronder) en kwamen met een aantal bevindingen.

Toenemende onrust

Wat in Bergen op Zoom aan de hand is, is niet uniek. In die zin dat ook op andere opvanglocaties de onrust toeneemt onder Oekraïners, vertelt Persvoorlichter Ana Karadarević namens VluchtelingenWerk Nederland. De verklaring laat zich deels raden. Veel van de panden waarin deze mensen werden ondergebracht zijn eigenlijk niet geschikt voor zo’n lang verblijf. Omdat er bovendien geen vooruitzicht is op verbetering nemen spanningen tussen bewoners en locatiemanagers wel eens toe.

Klachten onderzoeken

Over de specifieke situatie in Avondvrede zegt de woordvoerder: “VluchtelingenWerk heeft beperkt contact met cliënten en om die reden hebben we dit soort signalen niet ontvangen.”

Dat neemt niet weg dat de organisatie de signalen en onze journalistieke bevindingen wegwuift, integendeel. Er wordt gewezen op het belang van een juist gehanteerde klachtenprocedure, volgens de richtlijnen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar in dit geval moet er meer gebeuren, schrijft Karadarević: “Het zou goed zijn als er een onafhankelijk onderzoek zou komen over de klachten.”