Bergen op Zoom

Voorlichting over gevaren vapen is vooral op lagere scholen nuttig

Stockfoto (uitsnede): tomkohhantsuk / Pixabay

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Jongeren die roken en vapen, het is een veelbesproken onderwerp. Wat voorheen de e-sigaret werd genoemd blijkt erg populair bij veel jeugd, bevestigt een recent onderzoek van het Trimbos Instituut. De zorgen erover zijn evenredig groot. Niet alleen in de medische wereld, zelfs op lagere scholen zijn onderwijzers en directie ongerust. In de groepen 7 en 8 zijn al kinderen die nicotine gebruiken.

Op het voornamelijk zakelijk gebruikte platform LinkedIn plaatste longarts Frank Borm een bericht over lessen die hij geeft op middelbare scholen. Hij legt daar jongeren uit wat de gevaren zijn van vapen, hoe verslaving werkt en wat je ertegen kan doen. De boodschap werd onder meer gezien door Saskia van Loon, directeur van Kindcentrum Kiemkade. Ze reageerde met: “Helaas geen overbodige luxe”, en de uitnodiging “Kom gerust ook naar het basisonderwijs.”

Een op de vijf

Er is veel voorlichting, die jeugd moet wijzen op de gevaren van nicotine en verslaving. Alleen tonen cijfers aan dat het weinig indruk lijkt te maken. Onder jongeren van 12 tot 25 jaar heeft ruim 21 procent het afgelopen jaar minstens een keer gevapet, aldus het Trimbos Instituut. Tien procent gebruikt de vape pen maandelijks of vaker. Bij sigaretten ligt het percentage nog hoger. Een flink deel van de jongeren gebruikt beide producten.

Vroeg beginnen

Het onderzoek richtte zich niet op de leeftijdsgroep daaronder. Bij Kindcentrum Kiemkade is het nog niet geconstateerd maar op sommige lagere scholen speelt het wel, weet directeur Saskia van Loon. Er lopen zelfs kinderen rond met snus, dat zijn nicotinezakjes die onder de bovenlip wordt gestopt. Ze is blij dat haar school met dergelijke zaken nog niet wordt geconfronteerd. Wel zou het goed zijn als er al aan deze kinderen voorlichting wordt gegeven. Voorkomen blijft beter…

Jonge kinderen zijn gevoelig voor de voorbeelden die ze krijgen, legt Saskia uit. Van broers of zussen, van ouders, hun omgeving. Dat geldt dus ook voor roken of vapen. Wel zijn ze op deze leeftijd nog ontvankelijk voor voorlichting, weet ze. Daarna wordt het lastig: “Het puberbrein staat er niet voor open.” Je kan er daarom beter vroeg mee beginnen, is haar ervaring. En dat werkt het best als het komt van bijvoorbeeld een longarts. Beter dan wanneer de onderwijzer het vertelt. Daarom vindt ze het jammer dat Frank Borm niet reageerde op haar antwoord op LinkedIn.

Ook ouders betrekken

Binnenkort organiseert de Kiemkade samen met WijZijn Traverse een avond voor ouders. Dan wordt er ook voorlichting gegeven. Onder meer over hoe om te gaan met social media, en met de verleidingen die op kinderen en jeugd afkomen. Maar eveneens over vapen, meldt Van Loon. En als er een arts is die zich geroepen voelt om eens aan de kinderen op school te komen vertellen over de gevaren van nicotine is die van harte welkom, besluit ze.