Woensdrecht

Voorlichtingsavond over onderhoudsactiviteiten bij BASF Antwerpen

BASF-Antwerpen.

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Op initiatief van de dorpsplatforms wordt door de gemeente Woensdrecht een voorlichtingsavond georganiseerd over de komende onderhoudsactiviteiten bij BASF in Antwerpen. Deze avond wordt gehouden op maandag 15 april.

De gemeente Woensdrecht grenst aan het Antwerpse havengebied, waarin BASF een van de grootste bedrijven is. Het bedrijf is richting inwoners in de regio transparant over de bedrijfsvoering. Zo is er een website voor inwoners van buurgemeenten, het burenblad ‘Zij aan zij’ en wordt er een aantal keer per jaar een burenoverleg gehouden. Vertegenwoordigers van de dorpsplatforms uit Woensdrecht zijn daar ook bij aanwezig.

Steamcracker

Dit jaar wordt er bij BASF onderhoud gepleegd aan de steamcracker. De steamcracker kraakt de petroleumderivaten nafta of LPG met behulp van stoom. Het kraken levert producten als ethyleen, propyleen, benzeen en buteen. Bij wet is bepaald dat een steamcracker elke vijf jaar een ‘groot onderhoud’ moet ondergaan. Dat betekent dat de hele installatie letterlijk uit elkaar wordt gehaald en elk onderdeel wordt nagekeken.

De stillegging heeft veel impact op de omgeving. Daarom dat de gemeente Woensdrecht een informatieavond organiseert. Deze vindt plaats op maandagavond 15 april in MFC De Drieschaar in Ossendrecht en begint om 19.15 uur.