Bergen op Zoom

Voorlopig geen Bergs welkom voor ouderloze vluchtelingenkinderen

Foto: Pixabay / Jeyeonwon

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er zijn aan de kust bij met name Griekenland vele honderden vluchtelingenkinderen gestrand die geen ouders meer hebben. In heel Europa klinkt de roep om hen op te vangen, zo ook in Nederland. Het college van Bergen op Zoom kreeg van raadsleden eveneens de vraag of deze gemeente zich over een aantal van deze kinderen wil ontfermen. Vooralsnog is het antwoord nee.

Er is landelijk een ‘Coalition of the Willing’ in het leven geroepen, een soort pact van gemeenten die open staan voor de opvang van deze jonge vluchtelingen. Het Bergse college had eveneens raadsvragen ontvangen over deze weeskinderen. Vandaag liet B en W weten zich in dit stadium niet aan te sluiten bij dat landelijke initiatief. Pas als in politiek Den Haag knopen zijn doorgehakt over eventuele opvang, is Bergen op Zoom bereid hieraan bij te dragen in samenwerking met de regiogemeenten.