Bergen op Zoom

Voormalig politiebureau in Bergen op Zoom wordt opvang voor statushouders

Het voormalig politiebureau van Bergen op Zoom.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Het voormalige politiebureau in Bergen op Zoom zou eigenlijk een opvang worden voor Oekraïense vluchtelingen. Dat plan is nu gewijzigd. Het is de bedoeling dat het gebouw op korte termijn huisvesting gaat bieden aan asielzoekers met een verblijfsvergunning. Dit voor een periode van twee jaar. De reden: Bergen op Zoom vangt te weinig statushouders op.

Het zal niemand ontgaan zijn, asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland zitten overvol. Dat komt door de lage uitstroom van statushouders. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij hebben ook recht op een woning, en hoeven niet in een AZC te blijven. Maar door het grote tekort aan sociale huurwoningen, moeten zij daar noodgedwongen wel blijven wonen. Het gevolg daarvan is weer dat er geen plek is voor nieuwe asielzoekers.

Achterstand

Daarom krijgen gemeenten ieder jaar de taak om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Bergen op Zoom heeft dat de afgelopen jaren niet gedaan. Dit vanwege onder andere het tekort aan (sociale) huurwoningen. Hierdoor is een achterstand ontstaan. De gemeente Bergen op Zoom hoort voor minimaal 114 personen huisvesting te bieden. Inmiddels is dit voor 32 personen al gelukt. Er moet dus nog voor minimaal 82 statushouders een woning gevonden worden.

Door dit grote aantal is de kans groot dat de Provincie plekken gaat aanwijzen waar vergunninghouders opgevangen moeten worden. Daarbij houden zij geen rekening met lokale wensen. Dat is de reden waarom de gemeente het oude politiebureau aan de Jacob Obrechtlaan als tussenvoorziening voor vergunninghouders wil inzetten. Op die manier voldoet de gemeente aan de taakstelling.

Nieuwe locatie

Waar Oekraïense vluchtelingen dan opgevangen gaan worden, is nog niet duidelijk. Alle spullen die door mensen zijn gedoneerd, worden later alsnog gebruikt op de nieuwe locatie. Of ze worden ingezet voor de andere Oekraïense opvanglocaties in de buurt.

Lees ook: Wc-papier en vrijwilligers gezocht voor vluchtelingenopvang in oud politiebureau