Roosendaal

Voorscheiden, nascheiden, bakken of zakken? Zo staat het er nu voor met het afval in Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Je kunt er als gemeente voor kiezen om al het afval op een hoop te gooien. Er is dan slechts één bak die wordt opgehaald en leeggekieperd op een lopende band en daar wordt alles uitgezocht. De gemeente Roosendaal kiest daar niet voor.

Roosendaal doet aan bronscheiding dat betekent dat papier, textiel, plastic ofwel alle waardevolle stoffen die je ook naar het grondstoffencentrum kunt brengen apart inzamelen. Alles wat overblijft is restafval. In de laatste commissievergadering werd duidelijk dat de raad voorstander is van een combinatie van bronscheiding en nascheiding.

Inzicht in Roosendaalse cijfers

Daarover gaat nu de discussie. Want betekent dat dan dat plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd-afval) voortaan bij het restafval moet worden gegooid? Of blijven we het pbd-afval apart inzamelen? Om daar een goed antwoord op te kunnen geven wil de raad een pilot nascheiding invoeren in Roosendaal. Dat blijkt uit een motie van de VLP. “De onderzoeken die wethouder Klaar Koenraad tot nu toe gepresenteerd heeft geven nog niet voldoende inzicht”, zegt VLP-raadslid Alex Raggers. Een meerderheid van de raad steunt de motie. “Door een pilot te starten krijgen we inzicht in harde Roosendaalse cijfers in plaats van fictieve berekeningen en aannames die nu zijn gebruikt”, aldus Corrie van Leerzem die namens Forum voor Decmocratie voor de motie stemde.

Nascheiden kon niet eerder

Tegelijkertijd steunt de raad met een nipte meerderheid de motie van FvD die de wethouder de opdracht geeft om in gesprek te gaan met buurgemeentes over nascheidingsinstallaties. Raggers en Van Leerzem bejubelen het feit dat de wethouder Koenraad nu ook meer in nascheiden begint te zien. Maar volgens Koenraad kon het eerder niet. ‘We hadden en heel gunstig contract met de verbrander. Nu moet er een nieuw contract komen en liggen de kaarten anders. Tot voor kort was nascheiden kostenverhogend en nu zou het weleens kostenverlagend kunnen zijn.’

Goed moment

De wethouder zegt toe gesprekken aan te gaan met bedrijven in de buurt en met hen de pilot te willen doen. Volgens haar komen de gesprekken op een goed moment. In 2030 stijgt de belasting op verbranden van grondstoffen dus elke verbrander is bezig met het ontwikkelen van nascheidingsinstallaties.

Bakken of zakken

Ondertussen stuurde de wethouder nog een ander voorstel naar de raad. Dat vertelt ze in Het Fractiehuis op ZuidWest FM. Daarin stelt ze voor om de oranje zakken uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Dat betekent niet dat inwoners hun pbd-afval vanaf dat moment bij het restafval mogen gooien. Als het aan de wethouder ligt blijft Roosendaal het pbd-afval apart inzamelen. Maar inwoners mogen dan wel kiezen hoe ze dat willen doen. Ze kunnen hun pbd-afval verzamelen in een eigen container die ze aan straat kunnen zetten. Maar ze mogen ook voor de plastic zakken kiezen. Voorwaarde is dan dat ze deze zakken zelf wegbrengen naar containers die bij de supermarkten staan. De zakken worden niet meer aan huis opgehaald.

Doorn in het oog

Al langere tijd is er discussie over die oranje zakken. Ze scheuren gemakkelijk waardoor de inhoud op straat komt te liggen en als het waait vliegt al dat losse afval of zelfs de hele zak alle kanten op. Dat geeft een hoop zwerfafval. Het is Koenraad ook een doorn in het oog dat de zakken, met name in de stad, veel te lang buiten hangen. “Mensen hangen dagen voor de ophaaldag die zakken al buiten. In de dorpen gaat dat beter omdat daar meer sociale controle is.” De gemeenteraad buigt zich in januari over dit voorstel. Wethouder Koenraad verwacht niet dat dit voorstel de inwoners op hoge extra kosten jaagt.

Pan macaroni

Overigens liggen er volgens Koenraad voor veel inwoners nog kansen als het gaat om het verminderen van de kosten voor het aanbieden van restafval. Uit cijfers blijkt dat een groot aantal inwoners nog steeds veel etensresten bij het restafval gooit. “Om het restafval goed te kunnen nascheiden willen we dat zo droog mogelijk houden. Maar als iemand een halve pan macaroni bij het restafval gooit lukt dat niet”, aldus de wethouder.

Gratis compost

Daar kunnen inwoners dus op bezuinigen. “Voor het aanbieden van restafval moet je betalen. En als je het in je GFT-container gooit wordt het gratis opgehaald”, legt Koenraad uit. “Verzamel het in biologisch afbreekbare zakjes of zet een bakje op je aanrecht wat je dagelijks leeggooit bij je GFT-afval. Saver verwerkt al het opgehaalde GFT-afval tot compost. In het voorjaar mag je gratis een zak compost ophalen bij het grondstoffencentrum,” zegt Koenraad. “Dus het kost je niets en je krijgt er ook nog wat voor terug.”

Stijging afvalstoffenheffing

Hoe de tarieven van de afvalstoffenheffing er in 2024 uitzien is nog niet helemaal zeker. Volgens de begroting stijgen de kosten maar een aantal partijen willen daar in de gemeenteraadsvergadering van donderdag nog over in debat met de wethouder. Toch lijkt het erop dat een stijging van de kosten onvermijdbaar is.

Social Klus

Tot slot wil de wethouder ook nog iets kwijt over het dumpen van spullen. Soms weten mensen zich geen raad met een bankstel of matras en dan dumpen ze het ergens. Dat is volgens wethouder Koenraad niet nodig. “Als je zelf écht niet in staat bent om grote spullen naar het grondstoffencentrum te brengen schakel dan de gratis hulp van Social Klus in. Een vrijwilliger komt met een grote aanhanger en helpt je bij het afvoeren van jouw spullen. Maak gebruik van deze service”, roept Koenraad de inwoners op. “We maken het mensen zo makkelijk mogelijk.”

Luister hier naar het interview