Roosendaal

Voorzitter Jongerenraad Roosendaal herkozen

Redactie Redactie

De bestuursverkiezingen van de jongerenraad in Roosendaal stonden zondag 1 november op het programma. Menno Neefs werd daarbij wederom benoemd tot voorzitter. De overige functies worden ook weer door dezelfde personen ingevuld, op één na. Voormalig secretaris Juliën Voets wordt opgevolgd door Hanna ten Harmsen – van der Beek. Dat is voor het eerst sinds 2012-2013 dat er weer een vrouw binnentreedt bij het bestuur van de jongerenraad.

Het bestuur van de jongerenraad in Roosendaal bestaat vanaf 1 november uit voorzitter Menno Nefs (17), Gert-Jan van Osterbosch (24) als vice-voorzitter, Dusty Hermans (22) als penningmeester en uit Hanna ten Harmsen van der Beek als secretaris.

De hoofdtaak van JONG Roosendaal is het adviseren van het College van B&W. Daarnaast worden er ieder jaar thema’s aan het licht gebracht waar extra aandacht aan wordt besteed. Dit jaar ligt de focus vooral op jeugdzorg, jongerenhuisvesting en het uitgaansbeleid. Ook wil de jongerenraad meer naamsbekendheid creeëren en zorgen voor een betere samenwerking met de omringende jongerenraden.