Bergen op Zoom

Vragen en onvrede over Bergs spoor

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

De bewoners van de Parallelweg in Bergen op Zoom zijn het beu. Volgens Toine van Steenpaal (Lijst Linssen) is er een toename van het aantal goederentreinen op het spoor. Dit veroorzaakt meer trillingen en geluidsoverlast. Ook hebben veel inwoners van Bergen vragen over de treinen met gevaarlijke stoffen die door de stad denderen.

Van Steenpaal woont zelf ook in de Parallelweg en heeft inmiddels een facebookpagina aangemaakt waarop men klachten kwijt kan.

ProRail laat aan ZuidWest Update weten dat ze weinig kunnen doen aan trillingen, omdat hier geen landelijk limiet aan zit. Het geluid wordt wel aangepakt. Volgens een woordvoerder komt er een geluidswerend scherm. Het precieze aantal goederenwagons wat passeert met gevaarlijke stoffen is niet duidelijk. “Mocht er een calamiteit uitbreken, dan kan dit onmiddelijk in kaart worden gebracht en kunnen de juiste maatregelen worden getroffen”, laat ProRail weten. Er is voor ieder traject een plafond en het exacte aantal wagons met gevaarlijke stoffen kan worden opgevraagd, maar voor de burger is dat lastig. “We werken aan een manier waarop dat voor iedereen kan worden ingezien.”

Op ZuidWestFM sprak Toine van Steenpaal zijn frustraties uit en gaf aan dat ProRail hun verklaringen niet accepteert. Donderdag wordt de kwestie in de gemeenteraad besproken, volgens van Steenpaal staat de raad achter zijn standpunten. 

Vrijdag meer over dit onderwerp in ZuidWestUpdate op TV.