Roosendaal

Vrees voor zwerfafval: Saver neemt slecht gescheiden plastic niet meer mee

Sven de Laet Sven de Laet

Afvalinzamelaar Saver gaat vanaf deze week de aangeboden vuilniszakken met zogenaamd PBD-afval controleren in de Roosendaalse wijk Westrand. Dat zijn de zakken met plastic, blik en drankkartons. Alle zakken waarin ander afval zit, worden niet meer meegenomen. Het gaat in eerste instantie om een proef van drie maanden.

Op die zakken wordt een sticker geplakt. Inwoners moeten de zak vervolgens weer mee naar huis nemen, om het afval op een goede manier te scheiden. Bij een volgend inlevermoment, krijgen zij dan een nieuwe kans om de zak aan straat te zetten.

Vanuit de Roosendaalse politiek klinken al wat verontruste geluiden op het nieuws. De VLP zegt enorm verbaasd te zijn, omdat op eerdere vragen aan het college altijd werd geantwoord dat het huidige inzamelsysteem goed werkt.

Meer zwerfafval

Daarnaast is de partij benieuwd in hoeverre het college het realistisch vindt dat mensen ook daadwerkelijk hun afgekeurde zak terug in huis halen. “En hoe realistisch is het dat mensen hun eigen zak überhaupt herkennen”, vraagt raadslid Alex Raggers zich af. De VLP vreest dat de controles gaan leiden tot een forse toename van zwerfafval in de gemeente.