Roosendaal

Vuurwerkvertrouwenspersoon en overlastmenukaart voor veiliger Roosendaal

Foto: Christian Traets Fotografie

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal wil nog deze maand een speciale meldknop op haar website waar je vuurwerkoverlast kunt doorgeven. Ook moet er een vuurwerkvertrouwenspersoon komen. Daar kunnen mensen terecht met informatie, waarmee ze niet naar de politie durven. Zoals het doorgeven wie er illegaal vuurwerk heeft opgeslagen in de wijk. Dat schrijft burgemeester Han van Midden aan de gemeenteraad van Roosendaal. Ook gaat hij onderzoeken of er een inleverpunt moet komen voor illegaal vuurwerk. Vorig jaar wilde hij dat nog niet.

Na de vuurwerkrellen in november vorig jaar was de gemeenteraad van Roosendaal het grotendeels eens: de stad moet een plan hebben om op een veilige manier om te gaan met vuurwerk. Burgemeester Han van Midden wil het daarom makkelijker maken voor mensen om overlast te melden. En ook om illegale activiteiten rond vuurwerk te melden, zelfs als je dat liever niet via de politie doet. De burgemeester wil daarom wat extra maatregelen nemen, los van wat het landelijk beleid zal zijn.

Oudjaarsfeest is afhankelijk van coronamaatregelen

Door de coronacrisis mocht er tijdens de jaarwisseling in heel Nederland geen vuurwerk worden afgestoken. Maar hoe het Oud en Nieuw-feest er dit jaar gaat uitzien is nog onduidelijk. “We weten niet of een coronagolf in de herfst/winter over Nederland komt en welke gevolgen die zou kunnen hebben,” schrijft Van Midden aan de gemeenteraad.

Wat de landelijke regels worden, blijft nog even afwachten. Maar dat betekent niet dat er in de regio niets wordt voorbereid. Binnen het politiedistrict De Markiezaten zijn er natuurlijk allerlei afspraken. Zoals over grenscontroles, de opsporing van illegaal vuurwerk, en het oppakken van jongeren die vuurwerkregels overtreden en ze doorsturen naar bureau Halt. Maar de gemeente Roosendaal wil zelf nog wat extra dingen gaan regelen. Want ze heeft geleerd van de vuurwerkrellen en wil het dit jaar beter aanpakken.

Speciale vuurwerkknop op de gemeentewebsite

Je kunt vuurwerkoverlast nu natuurlijk ook al melden. En ook onveilige situaties kun je doorgeven. Dat kan bij de politie, bij Meld Misdaad Anoniem of bij de gemeente Roosendaal. Maar Van Midden wil de drempel om informatie door te geven nóg lager maken. “Ik weet graag wat er speelt in wijk, dorp of buurt, zodat ik (samen met de ketenpartners) passende actie kan (laten) ondernemen om wijk, dorp of buurt veiliger te maken,” schrijft hij. “Ik hoor graag wat inwoners ervaren op het gebied van (on)veiligheid, zodat we samen kunnen werken aan veilige wijken, dorpen en buurten.”

Om de meldingen bij de gemeente makkelijker te maken, komt er een speciale knop ‘vuurwerk’ op de website van de gemeente. Die vuurwerkknop moet meteen op de thuispagina van Roosendaal te zien zijn. Je klikt hiermee door naar een webformulier dat je in kunt vullen en dat mag ook anoniem. Zo’n knop moet er nog deze maand komen. De burgemeester wil daar meteen een proef aankoppelen met een vuurwerkvertrouwenspersoon. Die moet ook via de vuurwerkknop bereikbaar zijn en eventueel gebeld kunnen worden. Zo’n vertrouwenspersoon is bedoeld voor mensen die belangrijke informatie hebben, maar die niet durven of willen delen op de gewone manieren.

Voor mensen die niet naar politie durven of willen

De proef met een vuurwerkvertrouwenspersoon moet nog in oktober beginnen. En het duurt tot 15 januari. De meldingen die via de vuurwerkknop of via de vuurwerkvertrouwenspersoon binnen komen, komen terecht bij een specifieke groep binnen de gemeente. “De meldingen komen alleen binnen bij een aantal medewerkers van veiligheid die rechtstreeks in contact met mij staan,” beschrijft de burgemeester. “Vorig jaar heb ik gemerkt dat ik rechtstreeks via Facebook en mail meldingen kreeg van mensen die om een specifieke reden niet via de politie of anderzijds willen melden. Om die reden introduceer ik deze pilot.”

Van Midden wil inwoners hiermee meer ruimte geven om naar buiten te komen met informatie. “Bijvoorbeeld ouders die weten dat er veel vuurwerk thuis ligt, maar niet weten wat ze moeten doen in zo’n situatie,” geeft hij als voorbeeld. “Of mensen die bij hun buren activiteiten signaleren rondom vuurwerk, maar bang zijn om dat te melden bij politie of iemand weten die constant illegaal vuurwerk afsteekt in een buurt.”

Misschien toch nog een vuurwerkinleverpunt

De burgemeester gaat ook alsnog kijken of het zin heeft een vuurwerkinleverpunt te maken. Roosendaalse Lijst vroeg daar vorig jaar al om, maar toen voelde de gemeente er nog niets voor. Het lijkt er op dat Van Midden er nu meer voor open staat. “Ik ga onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat tot het creëren van een inleverpunt van (illegaal) vuurwerk. Het inleveren zou veilig en ongestraft moeten kunnen plaatsvinden,” schrijft hij aan de gemeenteraad. “Indien hierover duidelijkheid bestaat zal ik u nader informeren.”

De gemeente Roosendaal werkt ook samen met politie en justitie aan een overlastmenukaart. Hierop kun je zien wat je te wachten staat als je de regels overtreedt. De overlastmenukaart geeft aan hoe zwaar een overtreding is en welke straf daar bij hoort. “Uit het oogpunt van proportionaliteit en subsidiariteit is gekozen voor een getrapt optreden. De zwaarte van de sanctie sluit aan op de ernst van de overtreding,” aldus de burgemeester. De gemeente blijft proberen de overlast en overtredingen te voorkomen, maar laat met de overlastmenukaart weten dat ze ook zal optreden als mensen toch de fout ingaan.

Creatieve ideeën gezocht voor vernieuwd oudjaarsfeest

Natuurlijk blijft de gemeente ook gewoon de dingen doen, die ze al deed om de vuurwerkoverlast te beperken. Zoals een brief sturen aan alle ouders om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, het inzetten van de Parkrangers, het samenwerken met Halt en de inzet van jongerencoaches die met jongeren blijven praten over vuurwerk.

Burgemeester Van Midden geeft in zijn brief aan dat hij zich nu vooral inzet om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Vooral omdat nog onduidelijk is hoe Oud en Nieuw gevierd mag worden. Maar hij hoopt zich volgend jaar meer te kunnen richten op vernieuwing van het feest. “Wellicht zijn er creatieve ideeën in onze gemeente die een mooi en duurzaam alternatief kunnen bieden en tevens leiden tot minder overlast en vuurwerkgebruik.”

Lees ook: Roosendaal kiest voor controle, niet voor vuurwerkinleverpunt Lees ook: Raadsleden blij met ‘kordaat’ en ‘daadkrachtig’ optreden tegen vuurwerkterreur