Bergen op Zoom

VVD Bergen op Zoom: breng scholen en zorginstellingen samen voor sterke zorgeconomie

Vrederust in Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De VVD in Bergen op Zoom wil dat er een zorgcampus komt in de stad: de Zorgcampus Vrederust. Op het terrein van Vrederust zitten nu al veel verschillende zorgorganisaties. Volgens de VVD zou een hoger beroepsopleiding van bijvoorbeeld Avans of Fontys daar prima tussen passen. De partij verwacht een ideale mix van theoretische kennis en praktijkervaring. En het zou ook kunnen helpen bij het personeelstekort in de zorg. Op die manier zou Bergen op Zoom een belangrijke speler worden in de West-Brabantse zorgeconomie.

De VVD in Bergen op Zoom ziet grote voordelen in het campusdenken. Op een campus zitten bedrijven en scholen dicht bij elkaar, waardoor ze beter en sneller kunnen samenwerken. De VVD zou dit ook willen doen in de zorg. En dan natuurlijk op het terrein van Vrederust. Want daar zitten al meerdere zorgorganisaties. “Dit biedt allerlei kansen. Op het gebied van kennisuitwisseling, doorlopende leerlijnen, het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en andere cross-overs en innovaties,” schrijft VVD-fractievoorzitter Dominique Hopmans aan burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.

“Een uitgelezen kans”

Hopmans ziet vooral het economische voordeel van de Zorgcampus Vrederust. Want er ligt al een stevige basis. “Met organisaties als GGZ-WNB, Tante Louise, SDW en ASVZ is daar een breed economisch zorgprofiel gevestigd. Van geestelijke gezondheidszorg tot aan gehandicaptenzorg,” schrijft hij. “Kortom, een uitstekende locatie om een dependance van een Hbo-instelling als Avans of Fontys te laten landen. De wisselwerking die zo ontstaat, biedt de mogelijkheid aan studenten en werknemers om een ideale mix van theoretische kennis en praktijkervaring op te doen.”

Dat studenten en zorgmedewerkers veel van elkaar kunnen leren is maar één van de voordelen die de VVD ziet. Want de studenten kijken natuurlijk niet alleen maar over de schouder mee, ze kunnen ook meteen zelf aan de slag. “Een uitgelezen kans om in te springen op het personeelstekort in de zorg en de ‘zorgprofessional van de toekomst’ op te leiden,” aldus Hopmans. “Door deze infrastructuur verder uit te bouwen, kan de Zorgcampus Vrederust een belangrijk knooppunt worden in de West­-Brabantse zorgeconomie.”

“Zorgsector is onze grootste werkverschaffer”

De VVD hoopt dat de gemeente Bergen op Zoom gaat proberen de Zorgcampus Vrederust waar te maken. Allereerst natuurlijk door dit plan te bespreken met scholen en zorginstellingen. “We vragen het college om samen met de relevante zorgorganisaties en hbo-instelling(en) in gesprek te gaan en het idee van ‘Zorgcampus Vrederust’ verder uit te werken,” aldus Hopmans.

Het raadslid wijst op het belang van de zorg. En dan vooral op het economische belang en de werkgelegenheid. “Er wordt vaak gesproken over de topsectoren Agro en Biobased, maar daarbij wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat de zorgsector onze grootste werkverschaffer is. Maar liefst 23% van de Bergse banen zijn afkomstig uit deze sector,” bepleit Hopmans zijn zaak. “Het is tijd voor de positionering en profilering van de Bergse zorgeconomie. Het is tijd voor een zorgcampus met daarbinnen een belangrijke rol voor het hoger beroepsonderwijs.”