Bergen op Zoom

VVD wil flexwoningen voor jongeren, starters en studenten

Voorbeeld van flexwoningen

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Dominique Hopmans van de VVD-fractie in Bergen op Zoom wil meer aandacht voor het tekort aan jongerenhuisvesting en wil daarom het flexwonen invoeren in de gemeente.

De gemeenteraad heeft begin oktober de Woonvisie Bergen op Zoom besproken. Hopmans gaf toen aan meer te willen inzetten op jongerenhuisvesting. Het raadslid denkt dat het woonbeleid zich nu te veel richt op ouderenhuisvesting. “Bergen op Zoom vergrijst en natuurlijk moeten we daarop inspelen, maar daarbij moeten we onze jongere generatie niet uit het oog verliezen.”

Aanbod

De VVD’er wil een passend en betaalbaar aanbod voor jongeren en denkt daarbij aan het flexwonenconcept. “Met flexwoningen kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in fabrieken worden gefabriceerd”, zegt Hopmans. “Flexwoningen zijn verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar, splitsbaar en aanpasbaar. En mocht de HAS of een andere HBO-instelling interesse krijgen in Bergen op Zoom, zijn studentenkamers binnen no-time gerealiseerd.”

Andere doelgroepen

Volgens Hopmans kan het concept ook worden ingezet bij andere doelgroepen, zoals mantelzorgers, dak- en thuislozen, statushouders en arbeidsmigranten. “Zo kunnen we bijvoorbeeld kosten besparen op de maatschappelijke opvang door dak- en thuislozen sneller te voorzien van passende huisvesting.”

Hopmans wil van het college van burgemeester en wethouders weten of zij bekend zijn met het flexwonenconcept en of zij de meerwaarde ervan inzien. Ook vraagt hij het college te overwegen het flexwonen op te nemen in de Woonvisie die in maart definitief aan de raad zal worden voorgelegd.