Bergen op Zoom

Wanneer huisafval zwerfafval wordt kan Saver er niets meer mee

Wanneer afval op straat is gevallen, wordt het gezien als zwerfafval (foto gemaakt door bewoner)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Een omwonende van de P.C. Hooftstraat in Bergen op Zoom nam onlangs contact op met de ombudsman van Streekomroep ZuidWest. Het betrof een grote ergernis die in de betreffende buurt al geruime tijd speelt. Afval op straat, afkomstig uit te volle containers. Saver kan het probleem slechts gedeeltelijk aanpakken, zo blijkt.

Volgens de bewoner* zetten de buurtgenoten hun grijze bakken altijd gesloten langs de weg. Er wordt echter door iemand anders geregeld afval bij gepropt, met als gevolg dat de deksels niet meer sluiten. Vervolgens komen de vogels en die trekken de zakken open. Het resultaat is dat er van alles op straat terecht komt.

Vorige week was het weer eens zo ver. De vuilniswagen kwam de containers legen maar er lag al het nodige op de grond. De bewoner sprak de medewerkers van Saver aan en vroeg of ze dit ook op gingen ruimen. Die lieten weten dat niet te doen en vervolgden hun route. De bewoner besloot vervolgens contact op te nemen het afvalverwerkingsbedrijf en ook de ombudsman van Streekomroep ZuidWest te betrekken. In een telefoongesprek meldde hij ons dat dit probleem zich geregeld voordoet en dat de irritatie erover oploopt in de buurt.

‘Gedragsprobleem’

Het probleem is bekend bij Saver, aldus een woordvoerder. Er is daarom onlangs een boa van de organisatie langs geweest bij de bewoners die de extra afvalzakken in containers van anderen zouden stoppen. Het komt ook elders vaker voor en is volgens de woordvoerder vooral een gedragsprobleem, dus lastig te veranderen. Het zou bovendien schelen als mensen hun containers niet al de dag ervoor buiten zetten, verwacht de organisatie. Dat geeft anderen minder tijd om er iets bij te stoppen.

Afspraken over afval en zwerfvuil

Saver benadrukt dat het zeker geen onwil is van de mensen op de ophaalwagens, als afval blijft liggen. Wanneer er bij de inzameling gemorst wordt, dienen zij dat op te ruimen. Alles wat daarvoor op straat terecht is gekomen, wordt aangemerkt als zwerfvuil en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo zijn de afspraken. De medewerkers kunnen meldingen hiervan wel doorgeven aan de gemeente. Ze hebben echter ook een tijdschema te halen en er dus niet altijd gelegenheid voor. Het beste is, aldus het afvalverwerkingsbedrijf, dat inwoners dit zelf bij de gemeente melden. Bijvoorbeeld via de BuitenBeter app.

* Naam en contactgegevens van de bewoners zijn bekend bij de redactie.