Geen regio geselecteerd

Waterschans bijna open voor publiek

Zaterdagmorgen 23 juni is de Waterschans toegankelijk voor iedereen © Gemeente Bergen op Zoom

Redactie Redactie

De Waterschans is bijna klaar. Op vrijdag 22 juni is de officiële opening en vanaf zaterdagmorgen 23 juni is de Waterschans weer toegankelijk voor iedereen.

Op die zaterdagmorgen kan je van 10:00 tot 13:00 onder begeleiding wandelen op en rondom de Waterschans.

De bouw van de Waterschans kwam in 1584 van de grond en diende in de jaren die volgde als huisvesting van zo’n 300 tot 400 soldaten. Daarna was het vooral bekend als oesterkwekerij, kreeftenpark en ondertussen rukte de industrie op. In de negentiende eeuw werd deze nog eens gereconstrueerd. De Waterschans is een onderdeel van de Zuiderwaterlinie, waar ook onder andere fort de Roovere, fort Henricus en Beneden-Sas onderdeel van zijn.

Met het herstel van het Havenkanaal en de Waterschans is ook het rondje Binnenschelde af met een verhard fiets- en wandelpad. De provincie heeft substantieel bijgedragen in deze restauratie.