Roosendaal

Weer geen communicatie over storing overweg Tolberg

Foto: Robert Breedveld (CDA Roosendaal)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De bewoners van de Roosendaalse wijk Tolberg worden nog steeds niet goed geïnformeerd over storingen aan de spoorwegovergangen in de wijk. Dat vindt de VLP, de Vrije Liberale Partij.

De VLP heeft opnieuw vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de problemen met het spoor. Meerdere keren per maand blijven de spoorbomen in Tolberg langer dan 5 minuten dicht door een storing. Net voor de kerstdagen zorgde dat weer voor verkeersonveilige situaties, zoals te zien is op een video van CDA-raadslid Robert Breedveld. Fietsers staken tussen de gesloten spoorbomen toch gewoon het spoor over.

Jos Heeren van de VLP wil weten of spoorwegbeheerder ProRail deze keer contact heeft opgenomen met de gemeente Roosendaal. En of de gemeente daarna de bewoners meteen heeft geïnformeerd over de storing. De afspraak is dat ProRail de politie waarschuwt. En bij een langdurige storing ook de gemeente. Vervolgens zou de gemeente dan de burgers op de hoogte houden.

Tijdig communiceren

“Wethouder Cees Lok heeft dat toegezegd en daar houd ik hem dan nu ook aan,” zegt Heeren. “Als de spoorbomen langer dan 5 minuten dicht zijn, krijgt ProRail een melding. Dan is er officieel storing en moet je gaan communiceren. Tijdig.”

De VLP wil ook weten of er verkeersregelaars zijn ingezet, of dat er politie bij is geweest om het verkeer in goede banen te leiden. Heeren denkt dat dat niet is gebeurd. “Ik wil helderheid. Wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor”.

Fiets- en voetgangerstunnel

De politicus is de verkeersonveilige situatie in de wijk Tolberg zat. “Er is niet eens een scenario voor een omleidingsroute, mocht er iets gebeuren. En ondertussen zijn er ook in 2019 al meerdere storingen geweest.” Volgens Heeren is de beste oplossing de aanleg van een tunnel aan de noordkant van Tolberg. De VLD pleit daar al langer voor.

Ook het CDA wil graag een tunnel in Tolberg om de problemen op te lossen. Maar het CDA ziet het liefst eerst een fiets- en voetgangerstunnel van Tolberg naar het centrum toe. Robert Breedveld: “De wethouder weet het nog niet, maar we gaan hem komende week vragen te onderzoeken wat het kost om een fiets- en voetgangerstunnel aan te leggen. En hoe snel dat zou kunnen.” Een tunnel voor auto’s kan wat betreft het CDA dan later nog.

Goedkoper en sneller

“Een tunnel voor fietsers en voetgangers is goedkoper, sneller te bouwen en helpt meteen de veiligheid te verbeteren van de meest kwetsbare groep,” legt Breedveld uit. “Auto’s kilometers om laten rijden kan nog, maar dat kun je van fietsers niet vragen. En ook voetgangers kun je natuurlijk niet zo ver om laten lopen.” Maar het CDA is het met de VLP eens dat er ook nog een tunnel moet komen voor auto’s.

De gemeente Roosendaal is al een spaarpotje aan het aanleggen om de verkeerssituatie in Tolberg te verbeteren. En doet onderzoek naar de manieren waarop dit het beste gedaan kan worden. De plannen voor de Tolberg worden dan meegenomen in de Mobiliteitsagenda 2020-2025. Volgens het CDA kunnen er makkelijk twee tunnels worden aangelegd, als de gemeente, de provincie en ProRail goed samenwerken en de kosten samen dragen.