Halsteren

Weggestopt achter muren en bomen: ‘Van een afstandje is 380KV-station nauwelijks te zien’

De huidige situatie (boven) en de toekomstige situatie (onder) na de bouw van het station na 30 jaar, als de bomen volgroeid zijn.

Han Verbeem Han Verbeem

De bouw van het 380KV-hoogspanningsstation langs het Schelde-Rijnkanaal bij Halsteren komt met de raadsbehandeling van het uiteindelijke bestemmingsplan weer een stap dichterbij. Het hoogspanningsstation gaat straks schuil achter metershoge muren, daarnaast moet een brede bomenrij het gebouw uit het zicht onttrekken. “Van een afstandje zie je er nauwelijks iets van”, voorspelt wethouder Joost Pals. Het duurt wél 30 jaar voor de bomen volgroeid zijn.

Audio: Wethouder Joost Pals over het bestemmingsplan: rekening houden met geluid en landschap.

Het Bergse college heeft het uiteindelijke bestemmingsplan voor goedkeuring naar de raad gestuurd, daarin zijn ook de zienswijzen verwerkt die omwonenden en belanghebbenden eind vorig jaar hebben ingediend. Volgens Pals lijkt het bestemmingsplan “er één zoals alle andere”, maar het plan is zeer ingrijpend voor zowel de bewoners van Lepelstraat, Kladde als het naburige Tholen. Zij vrezen overlast door geluidshinder en horizonvervuiling – bezwaarmakers zouden het liefst zien dat het station elders komt, in De Spie bij Sabic. Maar dat is absoluut niet aan de orde, benadrukt Pals. “De keuze voor de locatie bij gemaal De Pals staat vast. Het gaat nu om de randvoorwaarden, zoals de landschappelijke inpassing.”

Geluid

Ook zijn er twee studies verricht naar de te verwachten geluidseffecten, waarvan één bureau is aangedragen door de omwonenden. De bouw van het 380KV-station gaat in fases, waarbij telkens wordt bekeken hoe de geluidseffecten tot een minimum beperkt kunnen worden. “Al bouwende gaan we daarmee aan de slag”, aldus Pals. Overigens is er wél haast bij geboden, want over drie jaar moet het klaar zijn. “Netbeheerder TenneT heeft de materialen inmiddels al besteld en staat te trappelen om aan de slag te gaan.”

Beeldvorming

Dinsdag 4 juni is er een beeldvormende vergadering in de raadszaal van het Bergse stadhuis. Dan kunnen belanghebbenden nog inspreken – zowel de indieners van de zienswijzen als anderen. Insprekers moeten zich wel uiterlijk 24 uur vóór de raadsbijeenkomst aanmelden bij de raadsgriffie, merkt de wethouder op.

Onaangenaam verrast

Bewoners- en ondernemersvertegenwoordiger Cees Nuijten uit Tholen is onaangenaam verrast over de snelheid waarmee het Bergse college het dossier nu wil afronden. Hij kreeg het stuk vanmorgen via via toegespeeld. Heb het nog niet kunnen bestuderen. Wel is er sprake van een extreem kort tijdschema. “Volgende week dinsdag worden wij geacht te reageren. Dat is niet netjes. Je moet de burgers toch een beetje serieus nemen.” Het college doet er zelfs vijf maanden over – merkt Nuijten op  “Terwijl de wet drie maanden voorschrijft en dat lapte zen aan hun laars. Nu moeten wij binnen luttele dagen op een omvangrijk dossier reageren. Dat is niet ‘comme il faut’, om het nog maar zachtjes te zeggen.”