West-Brabant

Welk aandeel hebben vrouwen in de politiek in onze streek?

Zundert is de enige gemeente met een meerderheid aan vrouwen in het college. Foto: gemeente Zundert

Kitty Joachems Kitty Joachems

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Dit is een jaarlijkse viering die de sociale, politieke en economische prestaties van vrouwen over de hele wereld eert. Maar hoe ziet dat er dichter bij huis uit? Hoeveel vrouwen zijn in onze streek politiek actief?

Internationale Vrouwendag vindt haar oorsprong in de vroege 20e eeuw, toen vrouwen over de hele wereld begonnen op te komen voor hun rechten. De eerste viering vond plaats in 1911 in verschillende landen. In 1921 werd besloten om Internationale Vrouwendag op 8 maart te houden, ter ere van de strijd van vrouwen voor gelijke rechten en hun deelname aan de arbeidsmarkt. Het is een dag om stil te staan bij de voortgang die is geboekt op het gebied van gendergelijkheid en om te herdenken waarom deze strijd zo cruciaal is voor de samenleving.

Om uit te zoeken hoeveel vrouwen politiek actief zijn in de zeven gemeenten in onze streek keken we naar het totaal aantal gemeenteraadsleden. Hoeveel daarvan is vrouw? We lieten burgerraadsleden buiten beschouwing. Daarnaast onderzochten we ook de vrouw-man verdeling in het college van Burgemeester en Wethouders van elke gemeente.

Vrouwen in de gemeenteraad

Als we naar de gemeenteraden kijken, scoort Etten-Leur hoog. De helft van de zesentwintig gemeenteraadsleden is vrouw. Daarna komen de gemeenten Moerdijk met tien van de vijfentwintig zetels (40%), Zundert met zes van de negentien zetels (ruim 31%) en Halderberge waar zeven vrouwen de in totaal drieëntwintig zetels hebben (30%).

In de gemeente Woensdrecht is ruim een kwart van de negentien raadsleden vrouw. Dat zijn vijf van de negentien zetels. De twee grootste gemeenten scoren hier het laagst. Zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal vertegenwoordigen zeven vrouwen de inwoners in de gemeenteraad. Het totaal aantal zetels is in Bergen op Zoom drieëndertig en in Roosendaal vijfendertig. Dat is dus respectievelijk 21% en 20%.

Vrouwen in het college van Burgemeester en Wethouders

In het college van de gemeente Zundert zijn de vrouwen in de meerderheid: twee van de vier wethouders zijn vrouw en ook de functies van burgemeester en gemeentesecretaris worden door vrouwen ingevuld. Ook Roosendaal scoort hoog. Drie van vijf wethouders zijn vrouw. De overige collegeleden zijn mannen. Mocht de opvolger van burgemeester Han van Midden een vrouw zijn dan zijn de vrouwen vanaf juni van dit jaar ook in dit college in de meerderheid.

Het college van Halderberge bestaat met een vrouwelijke gemeentesecretaris en een vrouwelijke wethouder voor een derde uit vrouwen. In Bergen op Zoom is dat aandeel net iets kleiner. Het college bestaat uit zeven personen waarvan er twee vrouw zijn: de burgemeester en één van de wethouders. In Etten-Leur tellen we één vrouw in het college en dat is de burgemeester. Het totale college bestaat uit vijf personen. In Moerdijk is één van de zes collegeleden een vrouw. Zij is wethouder. En onderaan de lijst staat het college van Woensdrecht met alleen maar mannen. Zowel de burgemeester, de vier wethouders als de gemeentesecretaris zijn van het mannelijk geslacht.

Tot slot een speciale vermelding voor de gemeente Etten-Leur die, als enige gemeente in onze streek, een jeugdburgemeester heeft. En dat is de tienjarige Vieve van Kuijk. We hebben haar niet meegenomen in deze cijfers. Maar als we haar wel zouden meetellen dan stijgt het aantal vrouwen in het college van de gemeente Etten-Leur van twintig naar veertig procent. En dat bewijst dat vrouwen, ook op hele jonge leeftijd, al een heel verschil kunnen maken.