Bergen op Zoom

Wennen aan een binnenstad zonder winkels?

Han Verbeem Han Verbeem

De jaarbijdrage van de Bergse binnenstadsondernemers aan het Ondernemingsfonds gaat, als het aan de gemeente en ondernemersvereniging Sterck ligt, fors omhoog naar 900 euro. Deze stijging is nodig om de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden als winkel- en horecagebied. Veel Bergse raadsleden vrezen echter dat dit teveel gevraagd is van ondernemers die toch al zwaar door de coronacrisis zijn getroffen: “Straks moeten we wennen aan een binnenstad zonder winkels.”

Door: Han Verbeem en Hans-Jorg van Broekhoven

Voor het centrumgebied van de binnenstad Bergen op Zoom geldt een zogeheten BiZone-regeling, ofwel de Bedrijfs Investeringszone. De ondernemers dragen verplicht bij aan een fonds van waaruit de ondernemersvereniging Sterck onder meer centrale activiteiten organiseert zoals de Krabbenfoor en publieksacties rondom koopzondagen. De BiZone moet om de vijf jaar vernieuwd worden en daarover heeft ook de Bergse gemeenteraad het nodige te zeggen. Woensdag kwam het voorstel voor de vernieuwde BiZone aan de orde tijdens de raadscommissie. “Bergen op Zoom staat met de binnenstad op één, als het gaat om de verwachtingen over leegstand. Dat moeten we niet willen”, aldus wethouder Jeroen de Lange. De ondernemers zullen de kosten helemaal zelf moeten dragen; de gemeentelijke subsidie aan Sterck van zo’n 90.000 per jaar is als gevolg van de bezuinigingen komen te vervallen.

Aandacht voor starters

Volgens VVD-raadslid Dominique Hopmans ontkomen de ondernemers in de Bergse binnenstad niet aan de forse ophoging van de jaarbijdrage. Iedereen is tenslotte gebaat bij een bloeiende binnenstad. De leegstand neemt toe, ook door corona, en daarom zijn de activiteiten van Sterck hard nodig. Wel heeft de VVD een tweetal voorstellen: culturele instellingen zonder winstoogmerk moeten vrijgesteld zijn van de verplichte bijdrage. En vanuit de BiZone zou méér gedaan moeten worden om startende, vaak jonge ondernemers te ondersteunen; bijvoorbeeld door een lagere bijdrage in rekening te brengen. Daarin krijgt Hopmans bijval van GBWP-voorman Aydin Akkaya.

D66’er Ufuk Cuman vindt dat haast geboden is en de raad niet te veel op details moet inzoomen. Hij heeft van een aantal ondernemers begrepen hoe laag de omzetten momenteel zijn en vreest het ergste: straks zit Bergen op Zoom met een binnenstad zonder winkels.

Helden

Meino Dam (Lijst Linssen) noemt Sterck cruciaal voor de Bergse binnenstad; er is de laatste jaren veel gedaan aan de onderlinge communicatie en sfeer in de stad, dit ondanks de terugloop van het aantal ondernemingen in de stad. “Lijst Linssen vindt deze ondernemers helden”, zo sprak Dam. Maar 900 euro per jaar is verdubbeling ten opzichte van de huidige bijdrage. “Dat is veel geld in deze tijden” en niet alleen voor starters maar óók voor bestaande ondernemers. Lijst Linssen pleit voor betere parkeervoorzieningen en een goede verbinding met het gebied rondom het stadscentrum, zoals het oude Havenkwartier en de meubelboulevard met het achterliggende winkelcentrum De Zeeland.

Aanpak zwerfvuil

Meerdere raadsleden, waaronder Joey van Aken (PvdA) en Reinoud Krijnen (Samen 0164) wijzen op de verrommeling van de binnenstad en het zwerfvuil. Het stadscentrum moet schoon, heel en veilig blijven, stelt Krijnen, en hij vraagt zich af of de ondernemers bijvoorbeeld kunnen helpen bij het leegmaken en schoonhouden van openbare prullenbakken.

Zelf ondernemer

Niet alle raadspolitici zijn even te spreken over het huidge binnenstadsbeleid van Bergen op Zoom. 50Plus-commissielid Piet van den Kieboom is zélf ondernemer in het Bergse stadscentrum en spreekt uit eigen ervaring. Hij constateert dat er de afgelopen jaren veel gemeenteijk geld is gegaan naar leeggstandsaanpak, echter zonder resultaat. Ook denkt Van den Kieboom dat er onder zijn mede-ondernemers weinig draagvlak zou zijn voor het Sterck-beleid; slechts een “zeer beperkt aantal leden is echt betrokken”, aldus de 50Plus-politicus. Hij vindt dat de BiZone ten onrechte géén onderscheid maakt in de omvang van de winkels en pleit er daarom voor om de ondernemingsbijdrage vast te stellen aan de hand van het aantal vierkante meters. Andere commissieleden, waaronder Aydin Akkaya (GBWP) zien juist wél een betrokken Sterck-bestuur waarvoor veel draagvlak zou bestaan.

Landelijke wetgeving

Wethouder De Lange benadrukt, dat de BiZone-bepalingen zijn vastgelegd in landelijke wetgeving en dat het de wens van Sterck zelf is om deze regeling te volgen. “Als wethouder is het m’n insteek om dit te faciliteren.” De Lange zegde toe om de suggesties van Hopmans en Akkaya, wat betreft het ontzien van startende ondernemers, mee te nemen.