Bergen op Zoom

Werkgroep onderzoekt leefbaarheid wijk Noordgeest in Bergen op Zoom

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijk Noordgeest in Bergen op Zoom? En hoe gaan de bewoners sociaal met elkaar om in de wijk? Op die vragen wil de werkgroep Sociale Samenhang Noordgeest graag een antwoord.

 

 

 

De werkgroep kreeg veel meer respons dan de gemeente, die een onderzoek deed in 2016. Uit dat onderzoek komt Noordgeest redelijk positief uit de bus, echter geeft het geen goed beeld. De resultaten waren beperkt evenals de respons. In 2016 kwamen er 63 formulieren terug bij de gemeente tegenover 405 formulieren nu bij de werkgroep. Dat aantal kan nog stijgen want sommige formulieren worden ingeleverd bij de kapper in de Wijk. Het onderzoek wordt uitgewerkt en geanalyseerd door WijZijn en de werkgroep. “We hebben de formulieren hier liggen in het Nederlands, Engels, Arabisch en Duits. We hopen dat er na dit onderzoek iets kan veranderen”, geeft Lucas Jansen van de werkgroep aan.