Bergen op Zoom

Werkzaamheden Zoomdam zijn begonnen

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de kruising Boerenverdriet, Noordzijde Zoom en Halsterseweg in Bergen op Zoom zijn van start gegaan. De rotonde moet gaan zorgen voor een veiligere verkeerssituatie.

Voor de aanleg van de rotonde is het gebied vijf maanden lang volledig afgesloten voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor voetgangers en fietsers. Wandelaars en fietsers die vanuit de Halsterseweg de Zoom willen oversteken moeten een omweg maken via de brug bij de Smitsvest of de brug tussen de Noordzijde Zoom en Zuidzijde Zoom. 

Het verzoek van een actiecomité om voetgangers tijdens de werkzaamheden toch doorgang te verlenen, is niet ingewilligd.