Roosendaal

Wethouder Lok reageert op vragen verkeersveiligheid Boulevard

Foto: ©Google Maps

Paul Joachems Paul Joachems

Eerder hebben de Roosendaalse partijen ChristenUnie en VLP vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de verkeersveiligheid op de Boulevard in Roosendaal. Wethouder Cees Lok heeft per brief antwoord gegeven namens het college.

Door: Paul Joachems

Sinds 2019 zijn de fracties van de VLP en ChristenUnie ontevreden over de aanpak van de verkeersveiligheid op de Boulevard. Tijdens commissie- en raadsvergaderingen en door het stellen van schriftelijke vragen hebben zij de situatie voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de ingang van de parkeerplaatsen van onder meer de Action en Aldi aan de orde gesteld.

Verplicht rechtsaf

Auto’s die het terrein verlaten zijn verplicht om rechtsaf de Boulevard op te rijden. Volgens Wilbert Brouwers van de VLP en Karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie kan gemotoriseerd verkeer vanuit de afrit van de parkeerplaats nog steeds linksaf de Boulevard op rijden waardoor zich onveilige verkeerssituaties voordoen.

Aanleg verhoogde middenberm

Wethouder Cees Lok geeft in de brief als reactie dat het zodanig inrichten dat uitsluitend rechtsaf kan worden gegaan niet eenvoudig is omdat dit onder andere te maken heeft met de draairuimte die vrachtwagens hier nodig hebben om het terrein af te kunnen. “Wij laten in ieder geval ter bevestiging van de verplichte rijrichting rechtsaf, een fysieke verhoogde middenberm aanleggen en een extra bord plaatsen aan de overzijde van de uitrit. Overigens is hiermee niet te voorkomen dat auto’s uit de uitrit onvoldoende acht slaan op het fietspad wat gekruist moet worden om op de weg te kunnen komen. Om er extra de aandacht op te vestigen zal er een waarschuwingsbord worden geplaatst”, aldus de wethouder.

Fietsen over het zebrapad

De VLP en de ChristenUnie hebben ook eerder zorgen geuit over het zebrapad dat dit jaar is aangelegd, fietsers maken al fietsende gebruik van dit zebrapad. Wethouder Lok: “Met de aanleg van het zebrapad is er een goede voetgangers-oversteekplaats gecreëerd, wij kunnen echter niet voorkomen dat ook niet-wandelaars van het zebrapad gebruik maken.”

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Op de vraag of Veilig Verkeer Nederland (VVN) betrokken is geweest bij de maatregelen om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren zegt wethouder Lok het volgende: “Wij hebben VVN niet eerder betrokken bij deze kwestie en gaan dat alsnog doen om te kijken welke maatregelen nog meer mogelijk zijn.”

Lees ook: ChristenUnie en VLP ontevreden over aanpak veiligheid Boulevard Roosendaal