Roosendaal

Wethouder Van der Star wil Roosendaal financieel gezond en aantrekkelijk houden

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeente Roosendaal staat er financieel gezien goed voor. Voor Wethouder Evelien van der Star-Deijkers was de presentatie van de jaarstukken 2021 een mooie afsluiting van de bestuursperiode 2018-2022. “Door met zwarte cijfers te starten is er een goed vertrekpunt gecreëerd voor de komende bestuursperiode. In deze periode gaan we aan de slag om de gemeente Roosendaal financieel gezond en aantrekkelijk te houden”, aldus de kersverse wethouder Financiën.

De nieuwe functie is nog even wennen voor Van der Star. “Er komt veel op me af, maar ik heb het nu al erg naar mijn zin”, lacht ze. Afgelopen donderdag presenteerde ze de jaarstukken 2021. “Dit is natuurlijk een product van het vorige college en dan met name van mijn voorganger oud-wethouder Toine Theunis. We zijn hem en het vorige college dank verschuldigd voor het mooie resultaat.”

Terugblik

Het afgelopen jaar had corona nog een stevige impact op de samenleving. “We hebben een groot vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Tijdens de crisis hebben zij een hoge mate van weerbaarheid en zelfredzaamheid getoond. Samen met hen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet”, stelt Van der Star.

Gerealiseerd in 2021

De wethouder staat stil bij zaken die in het afgelopen jaar gerealiseerd zijn. “In 2021 is het stadskantoor gedeeltelijk circulair gesloopt en weer opgebouwd tot een eigentijds en open HUIS van Roosendaal. Er is gestart met de aanleg van de Tuin van Hasselt; een klimaat adaptieve stadstuin. En er zijn grote stadsvernieuwingsprojecten opgestart zoals Rondje Roosendaal, Stadsoevers & Vlietpark en De Bulkenaar.” Volgens Van der Star moeten de diverse woningbouwprojecten de druk op de Roosendaalse woningmarkt verlagen. In 2021 is de Woonagenda vastgesteld, waarin prioriteit is gegeven aan differentiatie, doorstroming en duurzaamheid.

Een goed vertrekpunt

De wethouder noemt de stabiele financiële situatie een goed vertrekpunt. “In de komende bestuursperiode 2022-2026 is er ruimte om te investeren, nieuwe accenten te leggen en de daarbij behorende (financiële) afwegingen te maken.” Na de zomer moet er een nieuwe begroting liggen en een collegeprogramma. Met het ambitieakkoord als basis.

Korte termijn

Eén van de ambities is het groeien naar een gemeente met meer dan 100.000 inwoners en de daarbij behorende voorzieningen. Van der Star: “die ambitie laten we niet los. Maar er is zeker ook oog voor de korte termijn doelen. Het leven is voor iedereen in Nederland en dus ook in Roosendaal, flink duurder geworden. We onderzoeken in welke mate dit de Roosendalers raakt en maken hier beleid op.”

Prioriteiten stellen

“Met het collegeprogramma en de begroting leggen we aan de raad voor in welke volgorde wij denken dat zaken moeten worden aangepast”, legt Van der Star uit. “Waar we zeker op korte termijn mee aan de slag moeten is ‘betrouwbare overheid’. Dat pakken we zowel intern als extern aan.

Transparant en open

Maar eerst gaat ze met haar team dus aan de slag om alle ambities te vertalen naar de begroting. Van der Star is zich ervan bewust dat een begroting veelal taaie stof bevat. “Dat willen we toegankelijker maken. We streven naar openheid en transparantie. Het is belangrijk dat mensen begrijpen wat er staat.” Ze ziet dat als een lastige doelstelling en tegelijk een leuke uitdaging. “Er zijn al heel wat ideeën die we als team verder gaan uitwerken.”