Moerdijk

WMO-raad: zorgen over gezondheidsplan Moerdijk

Herbert Kats Herbert Kats

De WMO-adviesraad van Moerdijk ziet nog flinke hobbels rond de uitvoering van het plan Positief Gezond. De zorgen zitten met name in bemensing en een vlotte aanpak, legt Gerrit de Vos van de adviesraad uit.

De vrees bestaat dat niet alle doelen (tijdig) gehaald kunnen worden, wat een grote terugslag kan geven voor de doelgroep. “Ga niet een berg rapporten maken, maar begin meteen”, is de boodschap na een ongevraagd advies aan het gemeentebestuur. De WMO-raad wijst onder meer op de tijdelijkheid van de middelen voor GALA (de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) in samenhang met aangekondigde kortingen op het WMO budget.

Concreet gaat het ongevraagde advies over een breed aantal onderwerpen. Van sport en bewegen, cultuur, gezondheidsachterstanden, kansrijke start, eenzaamheid, integrale aanpak van preventie en het experimenteren met integrale pilots.

Bemensing

De adviesraad vraagt zich af of de gemeente genoeg wel genoeg mensen heeft om de ambitieuze plannen uit te voeren. “Zelf hebben we niet de mensen om bij te springen”, geeft De Vos als aanvullende informatie. “Wel kunnen we helpen zaken concreet te maken.” Overigens kan de WMO-raad zich overigens wél in grote lijnen vinden in de plannen zelf.

Bij betrekken

Het college van Moerdijk heeft schriftelijk gereageerd op het ongevraagd advies over de aanpak van het plan Positief Gezond Moerdijk. wel wordt op voorhand aangegeven dat het gemeentebestuur bereid is om de WMO-raad bij de aanpak betrekken.

In reactie legt het college ook uit hoe het de haalbaarheid en inzet van middelen bewaakt. Het WMO-advies is in een collegevergadering besproken. Inhoudelijk laat het gemeentebestuur weten:  “Op veel onderdelen herkennen we de gegeven adviezen en nemen we deze mee in de verdere uitvoering van het plan van aanpak.