Woensdrecht

Woensdrecht vier miljoen in de plus door ‘strak beleid’ en coronasteun

Oneigenlijk omgaan met coronasteungeld is voor de Tweede Kamer volstrekt onaanvaardbaar. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Woensdrecht heeft het jaar 2021 afgesloten met een voordeel van € 3.906.162. Het positieve resultaat is te danken aan enerzijds een strak financieel beleid, en daarnaast aan extra inkomsten van coronacompensatie door het Rijk. De extra gelden gaan in de reservepot, waarmee de financiële weerstand van Woensdrecht “wel een stootje kan hebben”, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. En dat is nodig, want onzekerheden liggen op de loer.
Het is nu zaak dit gezonde beeld ook voor de toekomst vast te houden, benadrukt Van Agtmaal. “Het financiële herstel in Woensdrecht heeft zich in 2021 doorgezet, daarmee kunnen we tevreden terugkijken op dit positieve resultaat. Reëel begroten blijft de basis, vooral ook structureel.”

Onzekerheden

Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Hoewel corona op dit moment naar de achtergrond is verdwenen, moet Woensdrecht zich blijven voorbereiden op onzekerheden – aldus Van Agtmaal, “Nieuwe onverwachte situaties blijven zich voordoen”, voorziet de lokale bewindsman. “Denk bijvoorbeeld maar aan de oorlog in Oekraïne. Dit zal ook bij ons financiële gevolgen gaan krijgen. We zullen daar goed op moeten blijven inspelen.” Zo is er zorg om de toegenomen inflatie, stijgende brandstof- en materiaalkosten en personeelsschaarste in de lokale economie. Dat alles heeft ook zijn weerslag op de gemeente.