Woensdrecht

Woensdrecht weer snel bij de tijd: raad wil torenklok redden

De torenklok van de Sint Josefkerk in het dorp Woensdrecht.

Han Verbeem Han Verbeem

Het torenuurwerk van de voormalige Sint Josefkerk in de dorpskern van Woensdrecht lijkt gered. De lokale politiek is in actie gekomen om de klok van het leegstaande gebouw in gemeentebezit te krijgen. John Mathijssen van AKT dient een voorstel in tijdens de raadsvergadering van 23 juni. Met de steun van ABZ, VVD, CDA en PvdA is de actie op voorhand verzekerd van een raadsmeerderheid. Alleen de handtekening van D66 ontbreekt vooralsnog op de raadsmotie.

Verval

Al twee jaar staat de kerk leeg en het monumentale gebouw raakt in verval. Het glas-in-loodvenster boven de centrale ingang is beschadigd en het houtwerk maak een vervallen indruk. Het bisdom, de huidige eigenaar, is in onderhandeling met projectontwikkelaar De Nijs-Soffers om het gebouw te verkopen. Er zouden woningen gepland zijn. Maar de koop is nog steeds niet rond. “De herontwikkeling van het kerkgebouw en de kerktoren laat nog enige tijd op zich wachten”, verwacht het raadslid.

Maatschappelijk nut

Onlangs heeft het kerkbestuur besloten om ook het versleten torenuurwerk buiten werking te stellen. Sindsdien staan de wijzers op half zes. Dat wekt de ergernis van dorpsbewoners en zorgt bovendien voor verwarring, merkt Mathijssen op. “De torenklokken in de dorpskernen lopen doorgaans op tijd. Het zijn centrale tijdaanwijzers waar veel mensen gebruik van maken.”

Geld beschikbaar

De raadsmotie die AKT indient, roept het college van B&W op om met het kerkbestuur in gesprek te gaan en het uurwerk over te nemen. Het benodigde geld zou beschikbaar zijn uit de onderhoudsbudgetten van de gemeente Woensdrecht, aldus Mathijssen: “Op 14 september 2017 heeft de raad 150.000 euro ter beschikking gesteld voor het behoud en herstel van de kerktoren.”

Per direct in gebruikstellen

Volgens de raadsopdracht dient het Woensdrechtse college de kerkklok in de toren “met onmiddellijke ingang weer in gebruik te stellen en de reparatie door een deskundige partij te laten uitvoeren, alsmede het vervolgonderhoud.” De overname van het uurwerk is een logisch besluit, benadrukken de opstellers van de motie. “De kerkklokken in de andere kernen zijn al in eigendom zijn van de gemeente. Het onderhoud van deze kerkklokken opgenomen is in het MJOP Gebouwen.”