Woensdrecht

Woensdrecht wil haast maken met drietal bouwprojecten

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Ook in Woensdrecht is de druk op de woningmarkt de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast heeft de gemeente een opdracht om arbeidsmigranten op een humane manier te huisvesten. Er zijn dus meerdere redenen om te willen bouwen. Daarom stelt het college voor aan de gemeenteraad om met spoed medewerking te verlenen aan bouwplannen in het centrum van Huijbergen. Daarnaast wil B en W graag dat de ontwikkeling van de locaties Glatt en Sneek in Putte snel wordt doorgezet.

Wethouder Hans de Waal stelt: “Ook in onze gemeente zien we dat er grote behoefte is aan woningen. We hebben de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten maar voelen dat de situatie in Huijbergen en Putte urgent is. Daarom zouden we drie plannen graag versneld in procedure brengen.” Hij doelt op drie grotere locaties. Twee daarvan vormen een combinatie van wonen en detailhandel. Het derde plan betreft een woonvorm specifiek voor arbeidsmigranten.”

Huijbergen

In het centrum van Huijbergen gaat het om de herontwikkeling van de locatie Canadaplein/Bergsestraat. Er zou op de plaats van de daar gevestigde supermarkt woningbouw moeten komen, aldus een persbericht van de gemeente Woensdrecht. Met, naast dertien appartementen en waarschijnlijk negen woningen voor senioren en starters, een nieuwe supermarkt en voldoende parkeergelegenheid. De wethouder noemt het een meerwaarde voor Huijbergen, die het college graag versneld ten uitvoer brengt. De bibliotheek in het oude gemeentehuis moet een nieuwe plek krijgen. Een locatie noemt de gemeente hier nog niet voor.

Woningbouw Putte

In Putte moet de houthandel op locatie Sneek aan de Antwerpsestraat 267 plaats maken voor een Woningbouwplan. Hier zijn 95 woningen en een supermarkt gepland. Het college heeft een modern woongebied met groene verbindingen voor ogen. Volgens De Waal “een mooie entree voor Putte en een plan dat de druk op de woningmarkt verlicht voor de doelgroepen senioren, starters en gezinnen.” Onderzoek heeft uitgewezen dat Putte en omgeving een extra supermarkt best kan gebruiken. Er was al interesse van de Lidl en dat is hier te realiseren. “Heel Putte en omgeving kan hier van profiteren”, stelt de bestuurder.

Plan voor arbeidsmigranten

Het is volgens de gemeente hoog tijd dat de locatie Glatt, aan de Putseweg 13, opnieuw ontwikkeld wordt. Daarvoor ligt een plan klaar bestaande uit drie woongebouwen, met daarin woonruimte voor minimaal 450 arbeidsmigranten. Het idee is om zo de druk op de kernen te verlichten en deze mensen fatsoenlijke woonomstandigheden te bieden. Er moet wel eerst gesaneerd worden alvorens de bouw kan beginnen.

Gemeenteraad aan zet, daarna belanghebbenden

Op 26 oktober mag de gemeenteraad zich uitspreken over de plannen, tijdens een opinieraad. Als een meerderheid akkoord gaat kan er snel geschakeld worden en gaan de voorstellen waarschijnlijk nog behandeld worden volgens de huidige Wet Ruimtelijke Ordening. Daar hoopt het college in ieder geval op. De plannen voldoen al aan de voorwaarden voor bijvoorbeeld stikstof, meldt de wethouder. Als de raad ja zegt komen de ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage te liggen en gaat de gemeente in gesprek met belanghebbenden, zodat ook zij hun wensen, belangen en bezwaren te kennen kunnen geven.

Nog meer plannen

Er zijn qua sociale woningbouw eveneens plannen om de lokale krapte op de woningmarkt aan te pakken. In Hoogerheide zijn zestien sociale huurwoningen gepland aan de Onderstal. De huurwoningen aan de Pastoor Van Roesselstraat moeten plaats gaan maken voor nieuwbouw bestemd voor verschillende doelgroepen, van kleine gezinnen tot ouderen en mensen met een al dan niet fysieke beperking. Als alles volgens planning verloopt mag Ossendrecht nog voor het einde van het jaar de oplevering verwachten van de sociale huurwoningen van het project Noordrand.