Bergen op Zoom

‘Zelfwoonplicht bij verkoop huurwoningen? Dat doen we al járen’

Foto: © Nancy Beijersbergen/Nationale Beeldbank

Han Verbeem Han Verbeem

Een zelfwoonplicht bij de verkoop van goedkope woningen? Bij woningcorporatie Stadlander is dat al sinds jaar en dag gebruikelijk. “We verkopen zo’n honderd huurwoningen per jaar”, zegt Ria van Gils. “Juist om te voorkomen dat beleggers ze opkopen en voor veel geld doorverhuren, willen we dat ze alleen bij de mensen terecht komen waar ze voor bedoeld zijn.” De huurders zelf krijgen huurwoning als eerste aangeboden. Willen deze niet kopen, dan gaat het huis in de verkoop zodra de lopende huur wordt beëindigd. “Dan eisen we wél dat de koper er minimaal twee jaar zelf woont.”

Balans tussen koop en huur

Stadlander verkoopt voornamelijk de wat oudere rijtjeswoningen in Bergse wijken als Gageldonk-Oost en De Warande. Maar ook het woningbestand in de gemeente Woensdrecht wordt regelmatig uitgedund. Daarmee wil de woningcorporatie enerzijds geld in het laatje krijgen om nieuwe bouwprojecten te financieren. Tegelijk ontstaat er meer variatie in de wijk, met een balans tussen sociale huur en koop – merkt Van Gils op.

Niet te voorkomen

Helaas is het niet helemaal te voorkomen dat voormalige, goedkope huurwoningen na verloop van tijd over gaan in de handen van vastgoedspeculanten. “Toch neemt de gemeente het probleem serieus en neemt het mee bij de herziening van de Woonvisie, die de Bergse raad begin volgend jaar vaststelt.” Gemeentewoordvoerder Erwin Stander reageert op de brief die de PvdA-fractie onlangs naar het college van B&W heeft gestuurd. Raadslid Van Aken moet met lede ogen toezien hoe woonhuizen worden omgebouwd tot onderkomens voor arbeidsmigranten. Hier verdienen vastgoedspeculanten fors aan. “Het is slecht voor de buurt en bovendien verdwijnen de huizen uit de woningmarkt. Voor starters is het nauwelijks nog te doen om een betaalbare woning te vinden.”

Prins Bernard

Van Aken zou graag zien dat wethouder Patrick van der Velden de regie in handen neemt en de vastgoedhandel aan banden legt.  Maar daarvoor moet eerst de wetgeving in Den Haag worden aangepast, merkt Stander op. “Dat is al een heel eind op weg, de nieuwe wet is al door de Eerste Kamer heen.” Pas dan hebben ook  de gemeenten mogelijkheid om op te kunnen treden tegen dubieuze huisjesmelkers. Joey van Aken is er duidelijk over: als het aan zijn partij ligt, blijft ook Bergen op Zoom gevrijwaard van vastgoedspeculanten. “Prins Bernhard heeft hier niets te zoeken”, zegt hij lachend. Toch vreest het raadslid het ergste: Bergen op Zoom dreigt steden als Amsterdam en Utrecht achterna te gaan met torenhoge huizenprijzen. “Dat mogen we niet laten gebeuren.”