Nispen

ZLTO niet blij met sluiting spoorwegovergang Nispen: ‘Er is geen communicatie’

Spoorwegovergang Nigtestraat

De spoorwegovergang aan de Nigtestraat zal verdwijnen.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De Zuidelijke Landbouw- en Tuin Organisatie (ZLTO) is niet blij met de sluiting van de spoorwegovergang bij Nispen. Het gaat om de spoorwegovergang aan de Nigtestraat, die gesloten moet worden vanwege de aanleg van een nieuw beveiligingssysteem op het spoor. Maar die weg afsluiten, kan niet zomaar vindt de organisatie.

“Wij zijn niet te spreken over de manier waarop ProRail dit heeft aangepakt”, begint Jos Naalden namens de ZLTO. Hij geeft aan dat de organisatie al in een heel vroeg stadium van het onderzoek is benaderd door ProRail. “Ze vroegen of wij met ze mee wilden denken. Daarvoor zijn we het gesprek aangegaan en hebben we ledenbijeenkomsten georganiseerd. Er is een rapport over gemaakt, en vervolgens hebben we nóóit meer iets terug gezien.” En dat stelt ze teleur. “Als je niks terugziet kan je er ook niet op reageren. Je zou toch verwachten dat er iets gebeurt met de input die wij leveren.”

De Grensstraat

In een eerder artikel van ZuidWest Update gaf een woordvoerder van ProRail aan dat de spoorwegovergang moet sluiten vanwege de aanleg van een zogenaamd ERTMS. Dat is een digitaal beveiligingssysteem dat de treinen aanstuurt. Om de Nederlandse ERTMS en de Belgische aan elkaar te koppelen, is een soort sluis nodig. Daarom is de sluiting van een spoorwegovergang dichtbij de grens dus noodzakelijk. De spoorwegovergang aan de Nigtestraat zou hiervoor de beste locatie zijn en de minste overlast veroorzaken.

Maar overlast veroorzaakt de sluiting sowieso. In beantwoorde raadsvragen geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat verkeer voortaan om kan rijden via de Grensstraat. Dat gaat alleen niet zomaar en is ook nog helemaal niet zeker, want volgens Bewonersplatform Nispen zijn de gesprekken over omleidingsroutes nog in volle gang. Ook de Roosendaalse Lijst en de ZLTO voorzien problemen wanneer verkeer om moet rijden via de grensstraat. Zo heeft de Roosendaalse Lijst wederom raadsvragen gesteld. Niet alleen over de omleiding via de Grensstraat, maar ook omdat ze ook niet te spreken zijn over de communicatie van ProRail richting de direct betrokkenen.

Ingesloten tussen de grens en het spoor

Het probleem zit namelijk zo: “Er zit op het perceel tussen de grens en de spoorwegovergang een ondernemer met dieren”, legt Naalden uit. “Die krijgt dan te maken met grenstransporten. Hij mag met zijn dieren niet over de grensstraat rijden, omdat dat op Belgisch grondgebied ligt. Diegene zit dan dus klem.” Andere bijkomende problemen zijn vrachtwagens die tol moeten betalen als ze door België rijden. “En je hebt nog iets dat Recht van Noodweg heet. Dat houdt in dat je in geval van nood altijd via je eigen land moet kunnen vluchten. En dus niet via België.” Maar dat zou dus niet meer gaan door deze afsluiting. Daarnaast is het al eens voorgekomen dat de grens is afgesloten, recent nog tijdens de coronaperiode. “Dan kunnen de mensen die daar zitten dus geen kant op.” Het gaat in dat gebied overigens niet alleen om agrariërs, er zit ook een camping.

Naalden is echt niet te spreken over de gang van zaken. “Komt de afsluiting er daadwerkelijk, dan is het mogelijk dat ProRail en de gemeente onrechtmatig handelen tegen de omwonenden en dus aansprakelijk gesteld kunnen worden binnen het civiele recht. De Roosendaalse politiek lijkt te slapen. Ik wil graag de discussie aanwakkeren. De gemeente is nu aan zet om het tegen te houden.”

Lees ook: Spoorwegovergang bij Nispen gaat dicht vanwege upgrade beveiligingssysteem