Bergen op Zoom

Zoektocht naar tien hectare extra bedrijfsterrein in de polder en langs A4 en A58

Het nu nog agrarische gebied bij de Ster van Lepelstraat: in 2030 bedrijventerrein?

Han Verbeem Han Verbeem

Een groot deel van de Bergse gemeenteraad wil dat de gemeente Bergen op Zoom gebieden zoekt voor nieuwe industrie en bedrijvigheid. Het zou gaan om tien hectare, waarvoor het college locaties moet vinden langs de A58 (tegenover Philip Morris en bij de Wouwse Tol) en de A4 (Ster van Lepelstraat). Ook de Auvergnepolder én de Spie komen als zoekgebied in beeld. Vanavond dienen zes fracties een voorstel in tijdens de gemeenteraad: VVD, Lijst Linssen, BSD, PvdA, GroenLinks en SP.

De indieners hebben bij elkaar 13 van de 33 raadszetels, en moeten andere raadsfracties aan hun zijde krijgen om een meerderheid te behalen.

Tot 55 hectare vóór 2030

De Brabantse Wal-gemeenten hebben een afspraak voor de ontwikkeling van maximaal 55 hectare nieuwe bedrijfsgronden vóór 2030. Daarvan is al 20 hectare voor regionale bedrijvigheid ingetekend in de Reinierpolder III bij Steenbergen en is 25 hectare voor lokale uitbreidingen verdeeld over de drie gemeenten. Zo is er bij Bergen op Zoom 10 hectare voorzien bij de uitbreiding van Oude Molen in Halsteren en 5 hectare bij Driehoven in Woensdrecht. Dan blijft aan het eind van de streep nog 10 hectare over die nog niet zijn ingevuld en deze dient Bergen op Zoom snel te claimen, stellen de indieners van de raadsmotie.

Niet uitsluiten

Op dit moment zijn in de regionale bedrijvenvisies de Ster van Lepelstraat en de Auvergnepolder alleen voor de lange termijn in zicht voor ontwikkeling. Maar de tijd dringt en de nog beschikbare gronden zijn schaars, aldus de zes fracties. Daarom vinden zij het niet verstandig om op voorhand locaties uit te sluiten. Het Bergse college krijgt daarom de opdracht -mits de motie het haalt- te onderzoeken of versnelde ontwikkeling ook hier mogelijk en haalbaar is. En ervoor te zorgen Bergen op Zoom de extra 10 hectare kan meenemen in het regionale bod aan de RWB (Regio West-Brabant) en aan de provincie.