Bergen op Zoom

Zoete afleiding voor jonge mantelzorgers

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Kinderen die thuis te maken hebben met een ziek familielid konden woensdagmiddag even hun zinnen verzetten. Ze deden dit door taartjes te versieren. De activiteit was georganiseerd door Steunpunt mantelzorg in het kader van de week van de mantelzorger.

Sinds 2018 staan de eerste zeven dagen van juni in het teken van de Week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens de week vinden in het hele land fysieke en online activiteiten plaats gericht op bewustwording, herkenning en erkenning. Steunpunt mantelzorg Brabantse Wal organiseerde de kinderactiviteit in Bergen op Zoom voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

Het doel van deze activiteit is tweeledig, zegt Lenny Winkel van het steunpunt. “Aan de ene kant zijn er veel jonge mantelzorgers die thuis niet toekomen aan leuke dingen. Dat kunnen wij goed voor ze invullen. Even los van de situatie thuis. Los van alle zorgen. Daarnaast kent iedereen een bijzondere situatie thuis. Dat kan spanningen met zich meebrengen. Hier hoeft dat allemaal niet. De herkenning bij elkaar is heel prettig.”

Naast de activiteit op woensdag, zal er zaterdag ook een activiteit plaatsvinden voor de oudere jonge mantelzorgers. Zij gaan mountainbiken bij de Volksabdij in Ossendrecht.