Bergen op Zoom

Zorgen bij college over communicatie nieuwe locatie Bravis

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft zijn zorgen geuit over de communicatie rond het besluit van Bravis voor een nieuwe hoofdlocatie van het ziekenhuis. Het college heeft een brief gestuurd naar de bestuurders van Bravis. Die brief is ook gedeeld met de gemeenteraad.

Het college heeft het gebied ‘Zoomland’ bij Bravis aangedragen als nieuwe locatie voor het ziekenhuis. De locatie is centraal gelegen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Daarmee voldoet het gebied aan één van de criteria van Bravis voor een nieuwe locatie. Een andere criteria is de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp. Dit is het zogenaamde 45-minuten criterium.

Aanrijtijden

Mocht Bravis kiezen voor de locatie ‘Zoomland’, dan zijn aanrijtijden geen probleem. Ook niet voor inwoners aan de westkant van het eiland Tholen en het zuiden van de gemeente Woensdrecht. Als Bravis kiest voor de locatie ‘Bulkenaar’ in de gemeente Roosendaal, dan komen de aanrijtijden voor de spoedeisende hulp voor gemeenten rond Bergen op Zoom in gevaar.

En juist over die 45-minuten beschikbaarheid is het Bravis volgens het college onduidelijk. “Ons is onbekend of er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de belangen van gemeenten en inwoners worden verwerkt in het besluit of hoe er resultaatafspraken worden gemaakt op basis waarvan inwoners kunnen weten dat hun zorg is veiliggesteld en hoe.”

Overleg

Het Raad van Bestuur van Bravis heeft het college inmiddels aangeboden in gesprek te gaan. “Wij willen daar als college graag gebruik van maken en hoogstwaarschijnlijk geldt dat ook voor de gemeenteraad. Wellicht kunnen we daarvoor een gezamenlijke bijeenkomst organiseren.”