Bergen op Zoom

Zorgen over verkeerskruising bij Zoomdam: ‘Levensgevaarlijke situatie’

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse gemeenteraadslid Meino Dam (Lijst Linssen) wil dat de onoverzichtelijke verkeerskruising bij de Halsterseweg-Zoomdam en Boerenverdriet in Bergen op Zoom wordt aangepakt. Dat schrijft hij in een brief aan het Bergse college van B&W. Vorig jaar is de Halsterseweg heringericht tot fietsstraat. Zowel Meino Dam als wijkcommissievoorzitter Tineke van Dam vinden dat de verkeerssituatie tot ongelukken leidt. Ze pleiten voor betere en duidelijke verkeersborden.

Nauwelijks zichtbaar

“De T-kruising  levert gevaarlijke situaties op”, constateert raadslid Dam. De autobestuurders hebben volgens hem alle aandacht voor de tegemoetkomende fietsers, die oversteken die en schuin achterlangs de auto’s de fietsstraat oprijden. “Maar dan hebben de automobilisten de verkeersborden nauwelijks kunnen zien”, merkt het raadslid op. Deze zijn onopvallend en zouden meer in het zicht geplaatst moeten worden, met felgele en opvallende achtergronden. “Bestuurders worden dan attenter gemaakt.”

Fietspad Boerenverdriet

Ook het fietspad op de kruising naar het Boerenverdriet voldoet niet aan de gestelde eisen, stelt Dam. “Er is weliswaar een verkeersbord ‘verplicht fietspad’ aangebracht maar alles lijkt op een trottoir.” Dat moet aangepast worden, zo schrijft het raadslid in zijn brief aan het Bergse college.

Te hard gereden

Volgens voorzitter Tineke van Dam, van wijkcommissie Tuinwijk, hebben omwonenden overlast van té hard rijdende auto’s en vrachtwagens. De maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt op de fietsstraat, waar passerende automobilisten ‘te gast’ zijn, volgens haar nauwelijks aangehouden. Ze vindt dat het signaleringsbord weinig effect heeft. Meino Dam beaamt dit in zijn brief. “Een signaleringsbord met snelheidsaanduiding en een duimpje hoort die niet aan de linkerzijde van de weg te staan. Dat verwachten bestuurders niet.”