Zundert

Zundert zet nieuwe stap naar Kindcentrum

Zundert: voorkeurslocatie en drie alternatieven (in geel)

Zundert: in groen de voorkeurslocatie en drie alternatieven (in geel)

Herbert Kats Herbert Kats

Zundert zet een nieuwe stap richting de totstandkoming van een zogeheten Integraal Kindcentrum (IKC). Dat moet op de Hoge Dreef komen. De gemeente schuwt niet om grond te onteigenen als de onderhandeling niet vlot getrokken kunnen worden.

Het project draait om samenwerking tussen de gemeente, SPOZ en Kober Kinderopvang. Samen werken zij gestaag verder aan de realisatie van een nieuw kindcentrum aan de Hoge Dreef. Na intensieve onderhandelingen over de aankoop van de gronden heeft de gemeente nu besloten een onteigeningsprocedure te starten.

Maatschappelijke bestemming

Tegelijkertijd wordt ook het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) aangepast. Om de bouw van een IKC mogelijk te maken moet dat het predicaat ‘maatschappelijke bestemming’ krijgen. In de loop van volgend jaar zal de gemeenteraad hierover een beslissing nemen.

Volgens de gemeente is een IKC heel hard nodig. De huidige schoolgebouwen zijn niet meer van deze tijd. Bovendien wordt de nieuwbouw meer dan alleen een school. Het kindcentrum moet ook onderdak bieden aan Kober Kinderopvang. Zundert kijkt bovendien of het consultatiebureau en sportvoorzieningen mee kunnen verhuizen.

Voorkeurslocatie

De gemeenteraad wees in september 2023 de Hoge Dreef al aan als voorkeurslocatie. Dat besluit werd gekoppeld aan een voorkeursrecht dat moet waarborgen dat de gemeente Zundert het eerste recht bij aankoop heeft. Onderhandelingen met de drie betrokken erfgenamen leverden nog geen overeenstemming op. Vandaar dat de gemeente nu wil overgaan tot onteigening van de gronden.

Beste plek

Volgens onderwijswethouder Judith Kuijpers is de Hoge Dreef nog altijd de beste plek voor het nieuwe IKC. “De locatie biedt volop mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen in een groene natuurrijke omgeving. Er is ruimte voor extra voorzieningen zoals sport en beweging; en het biedt kansen voor uitbreiding in de toekomst. We zijn ons er zeer van bewust dat deze vervolgstap impact heeft op de erven. Daarom hopen we ook dat we er in de tussentijd nog samen uitkomen, in het belang van de toekomst van de kinderen in Zundert.”

Vervolgstap

Parallel aan deze vervolgstap in de onderhandelingen, gaat de gemeente aan de slag om het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) aan te passen naar ‘maatschappelijke bestemming’, zodat er een IKC gebouwd mag worden. Voor het eind van dit jaar zullen we hierover met omwonenden in gesprek gaan. De gemeenteraad zal medio 2025 een beslissing nemen over deze twee trajecten.

B&W doen op dit moment geen onderzoek naar drie andere locaties (Annaschool, hoek Berkstraat-Berkenring, JeeKaaCee). Die werden vorige zomer nog benoemd als ‘kansrijke locaties’.

Meer info op: www.zundert.nl/scholen